Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 13:37

Εισήγηση Β. Γιόγιακα στην Ολομέλεια της Βουλής για την κοινωνική οικονομία

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Γιώργου Παυλίδη, Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ενός εργάτη της φιλελεύθερης παράταξης που κόσμησε με την παρουσία του την τοπική αυτοδιοίκηση.

Επίσης, σήμερα τιμούμε την Αστυνομία για την προσφορά της στην πατρίδα, στην κοινωνία, στον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Τιμούμε επίσης, τη μνήμη του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου, η στάση ζωής και ο μαρτυρικός θάνατος του οποίου αποτελούν διαχρονικό πρότυπο καθήκοντος.

Η Ελληνική Αστυνομία τα τελευταία χρόνια βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες συνδέθηκαν άρρηκτα με την πορεία της χώρας μας. Υπήρξε προστάτης των συνόρων μας και της συνοχής της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και συμπαραστάτης των αδυνάμων κι εκείνων που πραγματικά είχαν ανάγκη, προερχόμενοι εντός και εκτός των συνόρων μας. Υπήρξε επίσης, εγγυητής των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων να αγωνιστούν, να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν. Και περιμένει αντίστοιχα και από αυτούς που κρατούν τη σφραγίδα και την υπογραφή του κράτους, να ανταποκριθούν απέναντί της, να την κρατήσουν ακμαία και ζωντανή, πέρα από κόκκινες γραμμές και αλλότριες ιδεολογίες. Και η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρίνεται, παρόλο που συνεχίζει να μετράει τρομακτικές απώλειες, παρόλο που επιχειρεί με όλο και λιγότερα μέσα και πόρους, εν τούτοις το φρόνημα και η αυταπάρνηση των γυναικών και αντρών του Σώματος παραμένουν υψηλά και αδιαμφισβήτητα, τους οποίους και ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόμενος το θέμα της συζήτησης, θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο για την επικαιρότητα των ημερών. Όσο τα πολιτικά αδιέξοδα της Κυβέρνησης μεγαλώνουν, αδιέξοδα που η ίδια δημιουργεί τόσο πυκνώνουν οι αυταρχικές μεθοδεύσεις και δόλιες πρακτικές από την πλευρά της. Φοβάμαι ότι οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα, δυστυχώς, θα επιβεβαιώσουν τη διαπίστωση αυτή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόμου για την κοινωνική οικονομία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πιστεύω ότι σε αυτό βοήθησαν κάποιες ουσιαστικές βελτιώσεις που προτάθηκαν από την παράταξή μας και τα άλλα κόμματα και έγιναν αποδεκτές από την κυρία Υπουργό.

Θα ήταν χρήσιμο, ωστόσο, να γνωρίζαμε αν υπάρχει σχέδιο της Κυβέρνησης για να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία και ποιο είναι αυτό, σε ποιους κλάδους, με ποιες προτεραιότητες και με ποιους τρόπους. Αυτό θα μας βοηθούσε να αξιολογήσουμε κατά πόσο το πλαίσιο και τα εργαλεία που ορίζονται στο νομοσχέδιο εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους.

Το σχέδιο είναι αυτό που καθορίζει, για παράδειγμα, πώς οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πρέπει να πάνε προς την κοινωνική οικονομία ή αν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και με ποιες προϋποθέσεις.

Εμείς θέλουμε η κοινωνική οικονομία να αποτελέσει πράγματι τον τρίτο τομέα της οικονομίας και όχι προέκταση της δημόσιας διοίκησης, όπως συνέβη με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που λειτούργησαν στο παρελθόν ως μακρύ χέρι των δήμων.

Ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται από αυτό το νομοσχέδιο, όπως ούτε από τον προηγούμενο νόμο, είναι ότι δεν προβλέπονται μηχανισμοί για την ουσιαστική υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτών. Χρειάζεται καθοδήγηση για το στήσιμο του συνεταιρισμού, για την εύρεση χρηματοδότησης, για το επιχειρηματικό πλάνο, για την εκπαίδευση των μελών τους, ακόμα και για τη διαχείριση των οικονομικών. Ένα help desk που συστήνεται σε ένα τμήμα της Ειδικής Γραμματείας δεν φτάνει.

Ένα άλλο θέμα είναι ότι τα οικονομικά κίνητρα που προβλέπονται είναι αδύναμα. Πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πόσω μάλλον όταν η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει σκοπούς συλλογικής ωφέλειας και ένταξης ειδικών ομάδων των συμπολιτών μας.

Καλή η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, καλή η διατήρηση προνοιακών επιδομάτων των μελών κοινωνικών επιχειρήσεων, χρειάζονται όμως και άλλα. Για παράδειγμα, έχει προταθεί η εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας. Δεν είναι, επίσης, ξεκάθαρο αν και με ποια μορφή οι συνεργαζόμενες κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση έργων κοινωνικής ωφέλειας.

Σε κάθε περίπτωση, η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία και να είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο. Αυτό δεν προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου. Αναμένουμε τουλάχιστον να το δούμε σε σχετική υπουργική απόφαση.

Άφησα για το τέλος την αγαπημένη συνήθεια της Συγκυβέρνησης να δημιουργεί δομές, όργανα και θέσεις ευθύνης με κάθε ευκαιρία. Η νέα Ειδική Γραμματεία Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα έχει μόλις μια Γενική Διεύθυνση από κάτω.

Δημιουργούνται δύο Επιτροπές, η μια βαφτίζεται Συντονιστική και η άλλη Εθνική. Αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής επικαλύπτονται με αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας, ενώ οι αρμοδιότητες και των δύο αυτών μαζί κάνουν την Εθνική Επιτροπή να είναι διακοσμητικού χαρακτήρα.

Έχω την πεποίθηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το σχήμα αυτό δεν θα δουλέψει. Αναμφίβολα, όμως, το νομοσχέδιο έχει αρκετά θετικά στοιχεία. Η κοινωνική οικονομία ανοίγεται σε περισσότερους φορείς, ενώ γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν προβλήματα του παρελθόντος.

Θετική είναι, επίσης, η διεύρυνση των ειδικών ομάδων, με την ένταξη σε αυτών των νέων ανέργων κάτω των 25 ετών. Είναι χρήσιμο, όμως, να θυμόμαστε ότι η κοινωνική οικονομία δεν είναι μια μασκαρεμένη κρατική οικονομία. Ας σεβαστούμε, λοιπόν, την αυτονομία της, δίνοντάς της τα κατάλληλα εργαλεία για να αναπτυχθεί.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 15:08

Διάβασα, είδα, άκουσα

Υπουργείο Μεταφορών προς Βασίλη Γιόγιακα: με αίτημα των τοπικών φορέων προς την Περιφέρεια η χρηματοδότηση του δρόμου Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς

Μόνο ως νέο έργο που θα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΠΕΠ Ηπείρου κατόπιν αιτήματος των τοπικών φορέων μπορεί να κατασκευαστεί το υποτμήμα Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας το οποίο είχε εξαιρεθεί από τα έργα της Γ1 Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Σε αυτό καταλήγει το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με το οποίο απαντάται σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

ΥΠΕΝ προς Β. Γιόγιακα: 3ετής παράταση του προγράμματος αντιμετώπισης της νόσου των πλατάνων

Στη θεραπεία και στην αποκατάσταση - όχι στην αναδάσωση - των περιοχών με πλατάνια που προσβλήθηκαν από τη νόσο του μεταχρωματικού έλκους επικεντρώνονται οι ενέργειες του Υπουργείου και των συναρμόδιων αρχών με παράταση του προγράμματος για την πρόληψη της νόσου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σύμφωνα με την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

Πλήρωση κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Φιλιατών

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Φιλιατών»

Με το άρθρο 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4461/2017, δίνεται η δυνατότητα σε ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ. - που έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία ή σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες άγονων Α΄ περιοχών - να μετατεθούν, κατόπιν αίτησής τους, σε αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.

περισσότερα

Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας για το Τμήμα του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα

Συνάντηση εκπροσώπων φορέων της Ηγουμενίτσας με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα της κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου ζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας.

περισσότερα

Ομιλία στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2018 στην Ολομέλεια της Βουλής

https://www.youtube.com/watch?v=oC8Ik4VfBrA&feature=youtu.be

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα από συνάδελφο της Πλειοψηφίας ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Υπάρχει, όμως, και το άλλο ρητό: «το γοργόν και χάριν έχει». Έτσι, λοιπόν, όσο πιο γρήγορα απαλλάξετε την κοινωνία μας από τη σημερινή Συγκυβέρνηση, τόσο πιο χρήσιμοι θα είστε.

περισσότερα

Διαδικασία άρσης υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία άρσης υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»

Το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέγραφε για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούσε σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. υποθήκη η οποία απαλλασσόταν από κάθε σχετικό τέλος και δικαίωμα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2322/1995, για την εξάλειψη, τον περιορισμό και τη διαγραφή της υφιστάμενης υποθήκης δεν απαιτούταν συμβολαιογραφική πράξη αλλά απλή μονομερής αίτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς τον οικείο Υποθηκοφύλακα ή Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου με κάθε απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα.

περισσότερα

Β. Γιόγιακας: «Γιατί επανεξετάζονται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και πιστοποιημένη αναπηρία εφ’ όρου ζωής;»

https://www.youtube.com/watch?v=-4tj47moy70

Θα ερευνηθεί το θέμα, απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας

Το ζήτημα των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση που, ενώ έχουν πιστοποιηθεί εφ’ όρου ζωής από τις Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών, καλούνται από τις τοπικές υπηρεσίες Πρόνοιας για επανεξέταση ώστε να αποφασιστεί εκ νέου αν δικαιούνται το προνοιακό επίδομα, έθεσε ο Βασίλης Γιόγιακας με Επίκαιρη Ερώτηση που συζήτησε στη Βουλή με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

περισσότερα

Ριζική Αλλαγή, για Εξυγίανση της Υγείας

Το σημερινό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας έχει φτάσει τα όριά του. Σε αυτό συμφωνούν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, συνολικές και ριζικές αλλαγές, όχι «μερεμέτια». Σκοπός πρέπει να είναι, στο τέλος της ημέρας, όλοι να έχουν την ίδια πρόσβαση σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τους περιορισμούς ασφαλώς που θέτουν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις και οι  μειωμένοι προϋπολογισμοί.

περισσότερα

Συνέντευξη στο thesprwtia24.com

Κύριε Γιόγιακα σας καλωσορίζουμε στο thesprwtia24 θα θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα όσο και τα τοπικά θέματα στο νόμο Θεσπρωτίας

Καλώς σας βρήκα και εύχομαι καλό ξεκίνημα και κάθε επιτυχία στο thesprwtia24.

Ας ξεκινήσουμε όμως με το φλέγον θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία που αφορά το θέμα των ΤΕΙ. Φοιτητές, καταστηματάρχες ακόμη και εκείνοι που ενοικιάζουν σε φοιτητές παραμένουν σε αγωνία χωρίς να δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις…

Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση, υπάρχει μόνο η πρόταση που μας μετέφερε ο νέος πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου να καταργηθεί το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη θέση του να γίνουν δύο τμήματα τύπου ΙΕΚ.

περισσότερα

Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

Προς:
την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση»

 

Με την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/19-4-2013 (ΦΕΚ 965 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ΒΝΚ). Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.

περισσότερα

Σχέδιο κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου»

 

Σε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας στις 27 Οκτωβρίου 2017 με αντικείμενο τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο νεοεκλεγείς Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου ανέφερε ότι σχεδιάζεται η κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα και αντ’ αυτού η λειτουργία δύο διετών προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Τεχνικής Εκπαίδευσης.

περισσότερα

Ανοιχτοί σε ιδέες και πρόσωπα

Δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων

 

«Τι είναι αυτά τα προσυνέδρια που κάνει η Νέα Δημοκρατία;» με ρωτάνε φίλοι και γνωστοί. Ένα από αυτά άλλωστε, το τρίτο, θα φιλοξενηθεί στα Γιάννενα με θέμα την υγεία και την αλληλεγγύη. Αυτά τα προσυνέδρια - απαντώ - είναι μια ακόμα απόδειξη ότι αλλάζουν πολλά στη Νέα Δημοκρατία.

περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών ασύρματων δικτύων με νέας τεχνολογίας σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση παλαιών ασύρματων δικτύων με νέας τεχνολογίας σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας»

 

Τα ραδιοδίκτυα (Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοδίκτυα – Σ.Α.Ρ.) Κεραμίτσας, Φιλιατών και Παραμυθιάς εγκαταστάθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. πριν πολλά χρόνια για την τηλεφωνική σύνδεση των ορεινών, ημιορεινών, απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων κοινοτήτων και οικισμών σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας, λύνοντας σοβαρά για την εποχή τους προβλήματα όπως η αντικατάσταση εναερίων τηλεφωνικών καλωδίων μεγάλου μήκους.

περισσότερα

Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών»

Με εγκύκλιό του (αρ. πρωτ. 87755/Δ3/25-5-2017) η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκάλεσε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης ή/και ανανέωσης  παράλληλων  στηρίξεων - συνεκπαίδευσης και ζήτησε από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΚΕΔΔΥ) την τεκμηρίωση των σχετικών αιτημάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

περισσότερα

«Όχι κατάργηση αλλά αναβάθμιση του Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά τη διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και την ενημέρωση από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«Η δίκαιη ανάπτυξη που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τα Γιάννενα ξεκίνησε ήδη: προτείνεται η κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα, τη θέση του οποίου θα πάρουν δύο τμήματα τύπου ΙΕΚ.

περισσότερα

«Χάντρες και καθρεφτάκια μοίρασε η Κυβέρνηση στους Ηπειρώτες»

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών στο Ε' Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα:

«Σχεδόν τρία χρόνια μετά την “πρώτη φορά Αριστερά” η Κυβέρνηση θυμήθηκε την Ήπειρο… Και αντιμετωπίζοντας τους Ηπειρώτες σαν ιθαγενείς, μοίρασε χάντρες και καθρεφτάκια: χρήμα που θα έρθει, έργα που θα γίνουν, μελέτες που “προχωρούν”, γενικά και αόριστα.

περισσότερα

Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου “Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση”

Προς τους:

κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου “Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση”»

 Με την υπ. αριθ. 8101/17-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, τροποποιείται η Πράξη του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση» ως υποψηφίου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου του μεταχρωματικού έλκους και των επιπτώσεών της

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση της νόσου του μεταχρωματικού έλκους και των επιπτώσεών της»

Από το 2010 τα πλατάνια της Ηπείρου προσβάλλονται από τη θανατηφόρο νόσο του μεταχρωματικού έλκους, η εξάπλωση της οποίας τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μαζική διάσταση, νεκρώνοντας εκατοντάδες πλάτανους σε περιοχές όπως η Ντόλιανη, ο Αχέροντας και η Σκάλα Φιλιατών, κατά μήκος του ποταμού Καλαμά.  

περισσότερα

Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Προς τους:
κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας»

Με την περ. Ε’ του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017 θεσπίζεται μηναίο επίδομα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, καθώς και στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

περισσότερα

Εξετάζεται η ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από αγριογούρουνα σε καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών

Τη δυνατότητα ένταξης νέων ασφαλιστικών κινδύνων που θα καλύπτουν και τις επιδρομές αγριογούρουνων σε καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών έχει ξεκινήσει να εξετάζει ο ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.  

περισσότερα
Ιανουάριος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

NewsLetter