Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 09:11

Εισήγηση Β. Γιόγιακα στην Ολομέλεια της Βουλής για την προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο κοινοτικής Οδηγίας σχετικά με την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων

Η Οδηγία 2014/40 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που με το παρόν νομοσχέδιο ενσωματώνεται στο εθνικό μας δίκαιο, είναι αναμφίβολα ένα θετικό βήμα.

Και ειλικρινά ελπίζουμε η εφαρμογή της να συμβάλει στους στόχους που έχουν τεθεί:

να μειωθεί η κατανάλωση καπνού και ο αριθμός των καπνιστών,

να περιοριστεί το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης για τις ασθένειες που προκαλούνται από το κάπνισμα

να γίνουν ξεκάθαροι και κοινοί οι κανόνες του παιχνιδιού, άρα να υπάρξει ισότιμος ανταγωνισμός στην εσωτερική, ευρωπαϊκή αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων - κατασκευαστών και εισαγωγέων.

Διότι είναι αλήθεια ότι μέχρι πρόσφατα είχαν παρατηρηθεί αποκλίσεις στα ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών – μελών για τα προϊόντα καπνού. 

Και η κυκλοφορία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των νέων προϊόντων καπνού πιθανότατα θα μεγάλωνε τις αποκλίσεις αυτές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή ακούστηκαν πράγματι πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις από επιστημονικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς.

Εμείς από την πλευρά μας καταλήξαμε σε δύο βασικά συμπεράσματα:

το πρώτο είναι ότι πράγματι δεν έχουμε αδιαμφισβήτητα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις των νέων προϊόντων καπνού και των ηλεκτρονικών τσιγάρων στην ανθρώπινη υγεία.

το δεύτερο είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η βελτίωση της δημόσιας υγείας, αλλά και ο υγιής ανταγωνισμός, μπορούν να διασφαλιστούν στο ακέραιο χωρίς να μπαίνουν παράλογα εμπόδια στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ειδικά όταν οι επιχειρήσεις έχουν ήδη σηκώσει υπέρμετρα βάρη και στη σημερινή δύσκολη κατάσταση αναζητούν τρόπους επιβίωσης.

Γι’ αυτό και εκφράσαμε τη διαφωνία μας για τον τρόπο με τον οποίο μεταφερθήκαν στο νομοσχέδιο οι ρυθμίσεις της Οδηγίας για την κυκλοφορία των νέων προϊόντων καπνού στην αγορά.

Να σημειώσω εδώ ότι τα νέα προϊόντα καπνού δεν μπορούν να οριστούν ακόμα με ακρίβεια.

Πολλά από αυτά βρίσκονται άλλωστε στη φάση της Έρευνας και Ανάπτυξης.

Γι’ αυτό και το κείμενο της Οδηγίας λέει τι δεν μπορεί να είναι τα προϊόντα αυτά, και όχι τι είναι.

Σε κάθε περίπτωση έχουν ως συστατικό τον καπνό και μπορεί να καπνίζονται, μπορεί και όχι.

Επειδή ακριβώς πρόκειται για νέα προϊόντα, οι έρευνες για τις επιδράσεις τους στην υγεία βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν οριστικά συμπεράσματα.

Είναι, επομένως, σωστό ο νομοθέτης να αντιμετωπίζει τα προϊόντα αυτά με επιφύλαξη.

Δε γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά τους, δεν είναι διαδεδομένα ούτε στην Ευρώπη και πιθανότατα ενέχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, έστω και μειωμένες.

Όμως η λογική αυτή επιφύλαξη δε σημαίνει απαραίτητα και υπερβολική ρύθμιση.

Η δημόσια υγεία μπορεί να προστατεύεται με επάρκεια χωρίς να προστίθενται αχρείαστα διοικητικά βάρη στις επιχειρήσεις.

Πολύ συνοπτικά θέλω να σημειώσω ορισμένα πράγματα για τις διοικητικές διαδικασίες του άρθρου 17 που αφορά τη διάθεση στην αγορά των νέων καπνικών προϊόντων:

  • Στην Οδηγία υπάρχει μια υποχρεωτική διαδικασία κοινοποίησης των νέων προϊόντων καπνού στην αρμόδια κρατική Αρχή, καθώς και μια σύντομη αναφορά στη δυνατότητα, το τονίζω, στη δυνατότητα των κρατών - μελών να θεσπίσουν μια διαδικασία αδειοδότησης.
  • ο έλληνας νομοθέτης επιλέγει να κάνει αυτή την προαιρετική διαδικασία αδειοδότησης υποχρεωτική, καταφέρνοντας μια ευρωπαϊκή πρωτοτυπία.

Προτείνει μια διαδικασία που όμοιά της δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα:

21 κράτη – μέλη διατηρούν το συγκεκριμένο άρθρο όπως έχει στην Οδηγία:

αποδέχονται δηλαδή ότι η διαδικασία της κοινοποίησης που προβλέπεται στην Οδηγία είναι αρκετή και έχει χαρακτήρα αυξημένου ελέγχου από τις δημόσιες αρχές.

Γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων για 6 μήνες πριν από την κυκλοφορία τους.

Και, αν διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα, να μην επιτρέψουν την κυκλοφορία ενός προϊόντος στην αγορά.

Τα υπόλοιπα 6 κράτη -μέλη έχουν προβλέψει, πέρα από την κοινοποίηση, μια τυπική έγκριση των νέων προϊόντων καπνού.

Η έγκριση δίνεται από κάποια αρμόδια υπηρεσία μέσα στο προβλεπόμενο 6μηνο χωρίς καμία επιπλέον προϋπόθεση, εκτός από αυτές που ορίζονται στη διαδικασία κοινοποίησης.

Εμείς όμως θέλαμε σώνει και καλά να κάνουμε τη διαφορά!

Στήσαμε μια σύνθετη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.

Με Επιτροπή, γνωμοδοτήσεις και δυνατότητες παράτασης.

Που καταλήγει σε υπουργική απόφαση προκειμένου να κυκλοφορήσει ένα νέο καπνικό προϊόν στην αγορά.

Αν αυτό δεν είναι η αποθέωση της γραφειοκρατίας, τότε τι είναι;

Και φυσικά αυτοί που την πληρώνουν είναι αυτοί από τους οποίους η Κυβέρνηση ζητεί να πληρώσουν περισσότερους φόρους, - άμεσους και έμμεσους – και αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.

Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε την Κυβέρνηση:

Έτσι στηρίζετε τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα μας όπως τα καπνά;

Έτσι αντιμετωπίζετε την ανεργία;

Έτσι τονώνετε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα;

Να μη μιλήσω για την τροπολογία που έφεραν στην Επιτροπή 16 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και με την οποία θα απαγορευόταν η πώληση τσιγάρων σε ψιλικά.

Δηλαδή σε μικρομαγαζάτορες που την τελευταία 6ετία είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται δραματικά.

Και η οποία τροπολογία, αφού αποδοκιμάστηκε από την αντιπολίτευση, ευτυχώς δεν έγινε δεκτή.

Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλουμε να βοηθήσουμε.

Η Κυβέρνηση έχει επιλογές, χωρίς να τιμωρεί την παραγωγή και το εμπόριο.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να εντάξετε τα επιπρόσθετα στοιχεία που ζητάτε για το φάκελο αδειοδότησης ως απαιτούμενα στη διαδικασία κοινοποίησης.

Θέλετε να οργανώσετε καλύτερα τις πληροφορίες που κοινοποιούνται;

Φτιάξτε πρότυπο ηλεκτρονικής υποβολής, όπως ορίζει η εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2015/2186 για τα προϊόντα καπνού. 

Σε αυτή αναφέρεται ρητά ότι μπορείτε να προτείνετε αντίστοιχη φόρμα και για τα νέα προϊόντα καπνού.

Θέλετε παρ’ όλα αυτά Υπουργική Απόφαση;

Ας προβλέπεται μία Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τους περιορισμούς της εμπορικής επικοινωνίας των νέων προϊόντων καπνού προς το καταναλωτικό κοινό.

Το ζήτημα αυτό δεν περιλαμβάνεται στην Οδηγία και επομένως υπάρχει ένα νομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί.

Ειλικρινά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μού είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί η Κυβέρνηση επιμένει σε αυτή την ελληνική πατέντα.

Σε ένα καθεστώς αδειοδότησης που δεν προβλέπεται για τα, θεωρητικά πιο επικίνδυνα, παραδοσιακά προϊόντα καπνού!

Και, έρχομαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ένα άλλο επίμαχο θέμα του νομοσχεδίου, την απαγόρευση της χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη, του λεγόμενου ατμίσματος, στους δημόσιους χώρους. Εκεί δηλαδή όπου σήμερα απαγορεύεται και το κάπνισμα.

Σε έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Ηλεκτρονικές συσκευές εισπνοής με νικοτίνη» αναφέρεται ότι ορισμένοι ειδικοί είναι θετικοί απέναντι στα συγκεκριμένα προϊόντα γιατί μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του καπνίσματος,

ενώ άλλοι εκτιμούν ότι μπορεί «να εξουδετερώσουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει προκειμένου να “περιθωριοποιηθεί” το κάπνισμα».

Στην ίδια έκθεση διευκρινίζεται ότι, επειδή τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας είναι περιορισμένα, δεν υπάρχουν ασφαλή συμπεράσματα για αν η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι προθάλαμος του καπνίσματος ή πύλη εξόδου από αυτό.

Ακόμα και αν η επιστημονική έρευνα δεν έχει απαντήσει οριστικά για το εύρος των κινδύνων από το «άτμισμα», αναγνωρίζεται ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο έχει σημαντικά λιγότερες επιπτώσεις στη υγεία.

Επικαλούμενος όλη αυτή την αβεβαιότητα, ο νομοθέτης μπορεί να παίρνει περιοριστικά μέτρα, όπως αυτά που προβλέπονται στην κοινοτική Οδηγία για τις απαγορεύσεις στην εμπορική επικοινωνία των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η Οδηγία, ωστόσο, δε ρυθμίζει, ούτε προτρέπει σε ρύθμιση της χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν τα επιστημονικά δεδομένα είναι αντιφατικά, πιστεύουμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε πολιτικά!

Γιατί, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι με ποιο τρόπο θα πετύχουμε τους κύριους στόχους της Οδηγίας.

Θέλουμε να μειώσουμε το κάπνισμα και τους καπνιστές;

Ας αποδεχτούμε τη χρήση ενός υποκατάστατου των συμβατικών τσιγάρων, που έχει αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για καπνιστές ή πρώην καπνιστές!

Αυτό άλλωστε προκύπτει από μαρτυρίες των ίδιων των «ατμιστών».

Θέλουμε να πετύχουμε μείωση των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη;

Είναι προτιμότερο, και για τη δημόσια υγεία και για τα δημόσια οικονομικά, να έχεις 200.000 «ατμιστές», τόσοι υπολογίζονται σήμερα στη χώρα μας, παρά 200.000 καπνιστές!

Νοοτροπίες και συνήθειες που έχουν βαθιές ρίζες δεν αλλάζουν εύκολα.

Και οι μεγάλες αλλαγές, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνονται πράξη βήμα-βήμα.

Πιστεύομε ότι η διάκριση του καπνίσματος από το άτμισμα στους δημόσιους χώρους είναι ένα τέτοιο, ενδιάμεσο βήμα που βοηθά τους καπνιστές να απαλλαγούν από το τσιγάρο, και τους μη καπνιστές από το παθητικό κάπνισμα!

Θεωρούμε μια τέτοια επιλογή πολύ πιο αποτελεσματική από τις οριζόντιες απαγορεύσεις και τις απόλυτες προσεγγίσεις.

Και, εάν κρίνετε σκόπιμο, μπορείτε να επανεξετάσετε το θέμα αφού έλθουν στη δημοσιότητα, μέσα στο 2017, τα συμπεράσματα μεγάλης ευρωπαϊκούς μελέτης για τις επιδράσεις στην υγεία από την παθητική έκθεση στον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Η οποία μελέτη αναμένεται να επιβεβαιώσει πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα που δείχνουν ότι δεν υπάρχει παθητικό άτμισμα, με την έννοια ότι δε βλάπτεται η υγεία τρίτων από την έκθεσή τους στον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Να σημειώσω εδώ ότι το άτμισμα σε δημόσιους χώρους έχει επιτραπεί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία.

Και μάλιστα σε χώρες στις οποίες η απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους εφαρμόζεται,σε αντίθεση με τη χώρα μας.

Αν λοιπόν θέλετε, κύριε Υπουργέ, να κάνετε κάτι ουσιαστικό για την προστασία της δημόσιας υγείας, ας εφαρμόσετε άμεσα την αντικαπνιστική νομοθεσία, όπως είχαμε προτείνει και στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 11:11

Διάβασα, είδα, άκουσα

Υπουργείο Μεταφορών προς Βασίλη Γιόγιακα: με αίτημα των τοπικών φορέων προς την Περιφέρεια η χρηματοδότηση του δρόμου Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς

Μόνο ως νέο έργο που θα ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΠΕΠ Ηπείρου κατόπιν αιτήματος των τοπικών φορέων μπορεί να κατασκευαστεί το υποτμήμα Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς της οδού Ηγουμενίτσας – Πρέβεζας το οποίο είχε εξαιρεθεί από τα έργα της Γ1 Φάσης του Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας. Σε αυτό καταλήγει το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών με το οποίο απαντάται σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

ΥΠΕΝ προς Β. Γιόγιακα: 3ετής παράταση του προγράμματος αντιμετώπισης της νόσου των πλατάνων

Στη θεραπεία και στην αποκατάσταση - όχι στην αναδάσωση - των περιοχών με πλατάνια που προσβλήθηκαν από τη νόσο του μεταχρωματικού έλκους επικεντρώνονται οι ενέργειες του Υπουργείου και των συναρμόδιων αρχών με παράταση του προγράμματος για την πρόληψη της νόσου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της, σύμφωνα με την απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

Πλήρωση κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Φιλιατών

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση κενούμενων θέσεων ειδικευμένων ιατρών στο Γ.Ν. Φιλιατών»

Με το άρθρο 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν. 4461/2017, δίνεται η δυνατότητα σε ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους κλάδου Ε.Σ.Υ. - που έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη πραγματικής υπηρεσίας σε νοσοκομεία ή σε αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες άγονων Α΄ περιοχών - να μετατεθούν, κατόπιν αίτησής τους, σε αποκεντρωμένη μονάδα ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.

περισσότερα

Αίτημα συνάντησης με τον Υπουργό Παιδείας για το Τμήμα του ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα

Συνάντηση εκπροσώπων φορέων της Ηγουμενίτσας με τον Υπουργό Παιδείας για το θέμα της κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου ζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας.

περισσότερα

Ομιλία στη συζήτηση του Προϋπολογισμού του 2018 στην Ολομέλεια της Βουλής

https://www.youtube.com/watch?v=oC8Ik4VfBrA&feature=youtu.be

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα από συνάδελφο της Πλειοψηφίας ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Υπάρχει, όμως, και το άλλο ρητό: «το γοργόν και χάριν έχει». Έτσι, λοιπόν, όσο πιο γρήγορα απαλλάξετε την κοινωνία μας από τη σημερινή Συγκυβέρνηση, τόσο πιο χρήσιμοι θα είστε.

περισσότερα

Διαδικασία άρσης υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία άρσης υφιστάμενων υποθηκών στεγαστικών δανείων από το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο»

Το πρώην Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ενέγραφε για τα στεγαστικά δάνεια που χορηγούσε σε δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. υποθήκη η οποία απαλλασσόταν από κάθε σχετικό τέλος και δικαίωμα. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2322/1995, για την εξάλειψη, τον περιορισμό και τη διαγραφή της υφιστάμενης υποθήκης δεν απαιτούταν συμβολαιογραφική πράξη αλλά απλή μονομερής αίτηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προς τον οικείο Υποθηκοφύλακα ή Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου με κάθε απαλλαγή από τέλη και δικαιώματα.

περισσότερα

Β. Γιόγιακας: «Γιατί επανεξετάζονται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και πιστοποιημένη αναπηρία εφ’ όρου ζωής;»

https://www.youtube.com/watch?v=-4tj47moy70

Θα ερευνηθεί το θέμα, απάντησε ο Υφυπουργός Εργασίας

Το ζήτημα των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση που, ενώ έχουν πιστοποιηθεί εφ’ όρου ζωής από τις Υγειονομικές Επιτροπές των πρώην Νομαρχιών, καλούνται από τις τοπικές υπηρεσίες Πρόνοιας για επανεξέταση ώστε να αποφασιστεί εκ νέου αν δικαιούνται το προνοιακό επίδομα, έθεσε ο Βασίλης Γιόγιακας με Επίκαιρη Ερώτηση που συζήτησε στη Βουλή με τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

περισσότερα

Ριζική Αλλαγή, για Εξυγίανση της Υγείας

Το σημερινό μοντέλο παροχής υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας έχει φτάσει τα όριά του. Σε αυτό συμφωνούν και οι πολίτες και οι επαγγελματίες υγείας. Χρειάζεται, λοιπόν, συνολικές και ριζικές αλλαγές, όχι «μερεμέτια». Σκοπός πρέπει να είναι, στο τέλος της ημέρας, όλοι να έχουν την ίδια πρόσβαση σε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τους περιορισμούς ασφαλώς που θέτουν οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις και οι  μειωμένοι προϋπολογισμοί.

περισσότερα

Συνέντευξη στο thesprwtia24.com

Κύριε Γιόγιακα σας καλωσορίζουμε στο thesprwtia24 θα θέλαμε να σχολιάσουμε μαζί την πολιτική επικαιρότητα όσο και τα τοπικά θέματα στο νόμο Θεσπρωτίας

Καλώς σας βρήκα και εύχομαι καλό ξεκίνημα και κάθε επιτυχία στο thesprwtia24.

Ας ξεκινήσουμε όμως με το φλέγον θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία που αφορά το θέμα των ΤΕΙ. Φοιτητές, καταστηματάρχες ακόμη και εκείνοι που ενοικιάζουν σε φοιτητές παραμένουν σε αγωνία χωρίς να δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις…

Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση, υπάρχει μόνο η πρόταση που μας μετέφερε ο νέος πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου να καταργηθεί το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στη θέση του να γίνουν δύο τμήματα τύπου ΙΕΚ.

περισσότερα

Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

Προς:
την κα Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση»

 

Με την υπ’ αριθ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/19-4-2013 (ΦΕΚ 965 Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε το κανονιστικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ΒΝΚ). Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται άτομα με βαριά νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω και δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30.

περισσότερα

Σχέδιο κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Σχέδιο κατάργησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου»

 

Σε διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας στις 27 Οκτωβρίου 2017 με αντικείμενο τη συγχώνευση του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο νεοεκλεγείς Πρύτανης του ΤΕΙ Ηπείρου ανέφερε ότι σχεδιάζεται η κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα και αντ’ αυτού η λειτουργία δύο διετών προγραμμάτων σπουδών επιπέδου Τεχνικής Εκπαίδευσης.

περισσότερα

Ανοιχτοί σε ιδέες και πρόσωπα

Δημοσιεύθηκε στον τοπικό Τύπο Θεσπρωτίας και Ιωαννίνων

 

«Τι είναι αυτά τα προσυνέδρια που κάνει η Νέα Δημοκρατία;» με ρωτάνε φίλοι και γνωστοί. Ένα από αυτά άλλωστε, το τρίτο, θα φιλοξενηθεί στα Γιάννενα με θέμα την υγεία και την αλληλεγγύη. Αυτά τα προσυνέδρια - απαντώ - είναι μια ακόμα απόδειξη ότι αλλάζουν πολλά στη Νέα Δημοκρατία.

περισσότερα

Αντικατάσταση παλαιών ασύρματων δικτύων με νέας τεχνολογίας σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας

Προς τον κ. Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση παλαιών ασύρματων δικτύων με νέας τεχνολογίας σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας»

 

Τα ραδιοδίκτυα (Συνδρομητικά Αγροτικά Ραδιοδίκτυα – Σ.Α.Ρ.) Κεραμίτσας, Φιλιατών και Παραμυθιάς εγκαταστάθηκαν από τον Ο.Τ.Ε. πριν πολλά χρόνια για την τηλεφωνική σύνδεση των ορεινών, ημιορεινών, απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων κοινοτήτων και οικισμών σε περιοχές των δήμων Σουλίου και Φιλιατών Θεσπρωτίας, λύνοντας σοβαρά για την εποχή τους προβλήματα όπως η αντικατάσταση εναερίων τηλεφωνικών καλωδίων μεγάλου μήκους.

περισσότερα

Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτημάτων Παράλληλης Στήριξης – συνεκπαίδευσης μαθητών»

Με εγκύκλιό του (αρ. πρωτ. 87755/Δ3/25-5-2017) η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκάλεσε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη των διαδικασιών έγκρισης ή/και ανανέωσης  παράλληλων  στηρίξεων - συνεκπαίδευσης και ζήτησε από τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΚΕΔΔΥ) την τεκμηρίωση των σχετικών αιτημάτων για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

περισσότερα

«Όχι κατάργηση αλλά αναβάθμιση του Τμήματος του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουμενίτσα»

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά τη διευρυμένη σύσκεψη υπό τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας και την ενημέρωση από τον Πρύτανη του ΤΕΙ Ηπείρου σχετικά με το σχέδιο συγχώνευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

«Η δίκαιη ανάπτυξη που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τα Γιάννενα ξεκίνησε ήδη: προτείνεται η κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα, τη θέση του οποίου θα πάρουν δύο τμήματα τύπου ΙΕΚ.

περισσότερα

«Χάντρες και καθρεφτάκια μοίρασε η Κυβέρνηση στους Ηπειρώτες»

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών στο Ε' Αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα:

«Σχεδόν τρία χρόνια μετά την “πρώτη φορά Αριστερά” η Κυβέρνηση θυμήθηκε την Ήπειρο… Και αντιμετωπίζοντας τους Ηπειρώτες σαν ιθαγενείς, μοίρασε χάντρες και καθρεφτάκια: χρήμα που θα έρθει, έργα που θα γίνουν, μελέτες που “προχωρούν”, γενικά και αόριστα.

περισσότερα

Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου “Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση”

Προς τους:

κ. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση οδικού τμήματος Τσιμέντα - Πέταλο Γωνιάς από το φυσικό αντικείμενο του έργου “Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση”»

 Με την υπ. αριθ. 8101/17-07-2017 Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ, τροποποιείται η Πράξη του έργου «Νέος Λιμένας Ηγουμενίτσας Γ1 Φάση» ως υποψηφίου για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

περισσότερα

Αντιμετώπιση της νόσου του μεταχρωματικού έλκους και των επιπτώσεών της

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση της νόσου του μεταχρωματικού έλκους και των επιπτώσεών της»

Από το 2010 τα πλατάνια της Ηπείρου προσβάλλονται από τη θανατηφόρο νόσο του μεταχρωματικού έλκους, η εξάπλωση της οποίας τα τελευταία χρόνια έχει λάβει μαζική διάσταση, νεκρώνοντας εκατοντάδες πλάτανους σε περιοχές όπως η Ντόλιανη, ο Αχέροντας και η Σκάλα Φιλιατών, κατά μήκος του ποταμού Καλαμά.  

περισσότερα

Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Προς τους:
κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας
κ. Υπουργό Εσωτερικών
κ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΘΕΜΑ: «Καταβολή επιδόματος παραμεθορίου στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Κέρκυρας»

Με την περ. Ε’ του άρθρου 127 του Ν. 4472/2017 θεσπίζεται μηναίο επίδομα για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στους νομούς Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων, καθώς και στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετεί ή είναι αποσπασμένο στη Σκύρο.

περισσότερα

Εξετάζεται η ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από αγριογούρουνα σε καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών

Τη δυνατότητα ένταξης νέων ασφαλιστικών κινδύνων που θα καλύπτουν και τις επιδρομές αγριογούρουνων σε καλλιέργειες μη προστατευόμενων περιοχών έχει ξεκινήσει να εξετάζει ο ΕΛ.Γ.Α., όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε σχετική Ερώτηση του Βασίλη Γιόγιακα.  

περισσότερα
Ιανουάριος 2018
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

NewsLetter