Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 08:37

Βασίλης Γιόγιακας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο: «πιο γρήγορες διαδικασίες, με ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες»


Η ανάπτυξη της περιφέρειας, οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ειδική μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες είναι τέσσερα από τα χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα οποία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα κατώτατα όρια των δαπανών με τα οποία ενισχύονται οι επιχειρήσεις - 100 χιλιάδες ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 50.000 για τους συνεταιρισμούς και τις ομάδες παραγωγών – καθώς και στην πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για νέους που ιδρύουν επιχείρηση για πρώτη φορά σε κλάδους όπως η παραγωγή και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα. Τόνισε επίσης ότι με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, που η Κυβέρνηση κατάφερε να εγκριθεί ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης για τη Θεσπρωτία και την Ήπειρο αυξάνονται από το  2022 ενώ προβλέπονται ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά για επιχειρηματικά σχέδια σε ορεινές ή και παραμεθόριες περιοχές. «Παρά τις έκτακτες συνθήκες και τις δυσκολίες συνεχίζουμε, με σχέδιο, με μέθοδο, να βάζουμε τις βάσεις για περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα, για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς!», υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κλείνοντας την ομιλία του. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Κυρίες και κύριοι υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι νομίζω χρήσιμο να θυμόμαστε ότι ο αναπτυξιακός νόμος είναι ένα εργαλείο πολιτικής.
Ένα εργαλείο με το οποίο δίνονται κίνητρα για να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Για να αυξηθεί το παραγωγικό κεφάλαιο και κατά συνέπεια η παραγωγικότητα της εργασίας.
Που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να πετύχει μια ανοδική σπείρα απασχόλησης, ανάπτυξης και, τελικά, ευημερίας των πολλών.
Πώς θα ενισχυθεί η παραγωγικότητα;
Με σταδιακή αύξηση των εξαγωγών και, ειδικότερα, των εξαγωγών προϊόντων.
Με περισσότερες μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και με πιο ισχυρές μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
Με περισσότερες επενδύσεις των επιχειρήσεων σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
Με νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες σε τομείς που έχουν υψηλή ζήτηση και σε αγορές του εξωτερικού, στη μεταποίηση, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την ψηφιακή τεχνολογία.
Αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη.
Αυτή τη στρατηγική μας έχει εμπιστευθεί να κάνουμε πράξη η ελληνική κοινωνία!
Και αυτή τη στρατηγική υπηρετεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος!

Ένας νόμος για την ανάπτυξη της περιφέρειας.
Που λαμβάνει υπόψη τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Που συντομεύει και απλουστεύει τις διοικητικές διαδικασίες.
Και που φροντίζει ειδικά τους νέους επιχειρηματίες.
Πρώτα απ’ όλα, το νέο πλαίσιο αναγνωρίζει την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν, να επεκταθούν.
Προβλέποντας ένα πολύ ρεαλιστικό, ελάχιστο ύψος δαπανών που επιλέγονται προς ενίσχυση, στις 100 χιλιάδες ευρώ για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις 50.000 για τα αγροτικά σχήματα, όπως οι συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών.
Υπάρχουν 13 διαφορετικές κατηγορίες ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο, τα λεγόμενα καθεστώτα ενίσχυσης  - το κάθε ένα με τον δικό του προϋπολογισμό – κάτι που αυξάνει τις πιθανότητες ενίσχυσης και  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Μάλιστα στον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 τα ποσοστά ενίσχυσης που προβλέπονται για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις είναι αυξημένα κατά περίπου 20%.

Μια μεγάλη υπόσχεση του νέου νόμου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι να μειώσει τη γραφειοκρατία.
Γνωρίζουμε όλοι μας - και τις ανέφερε και ο κύριος Παπαθανάσης – πόσο χρειαζόταν να περίμενε ένας επενδυτής για να αξιολογηθεί η αίτησή του προκειμένου να ενταχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.
Πόσο περίμενε για να ελεγχθεί η ολοκλήρωση της επένδυσής του, και πόσο περίμενε ή και ακόμα περιμένει για να πάρει το υπόλοιπο της ενίσχυσης, καιρό αφότου έχει ξεκινήσει να λειτουργεί η επένδυση.
Όπως γνωρίζουμε ότι τα γραφειοκρατικά εμπόδια ήταν ένας βασικός λόγος που ο προηγούμενος αναπτυξιακός νόμος δεν κινητοποίησε το αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Σωστά, λοιπόν, στο νέο πλαίσιο μειώνεται το διοικητικό βάρος, μειώνονται οι διοικητικές διαδικασίες ενώ αυξάνονται οι ανθρώπινοι πόροι, με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ειδικούς.
Με το ειδικό πληροφοριακό σύστημα τυποποιείται η διαδικασία σε όλα τα στάδια, εξασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση.
Μειώνονται οι χρόνοι για την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, στις 30 για την άμεση αξιολόγηση και στις 45 ημέρες για τη συγκριτική αξιολόγηση.
Δίνονται επιλογές ως προς τους φορείς και τους επαγγελματίες οι οποίοι θα κάνουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό του νέου αναπτυξιακού νόμου που αξίζει να συγκρατήσουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η έμφαση στη νέα επιχειρηματικότητα!
Με την πρόβλεψη ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για νέες και νέους που επενδύουν και επιχειρούν για πρώτη φορά.
Στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση αγροτικών και άλλων προϊόντων, στην αλιεία, στην υδατοκαλλιέργεια, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Και με ποσοστό ενίσχυσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που φτάνει το 100% του ποσοστού του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Μέσα σε αυτές θα χρηματοδοτείται η κάλυψη επιχειρηματικού κινδύνου, με επιδότηση του επιτοκίου δανείων μειωμένης εξασφάλισης ή των εξόδων ασφάλισης των δανείων υψηλού κινδύνου, καθώς και οι δαπάνες εκκίνησης για τις νεοσύστατες και υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Κοντά σε αυτά, στη στήριξη του νέου επιχειρείν, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στις ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ας σημειώσουμε και κάτι ακόμα:
Ότι με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, που η Κυβέρνηση κατάφερε να εγκριθεί ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις μηνών, δίνονται ακόμη μεγαλύτερα κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια.
Τα μέγιστα ποσοστά ενίσχυσης σε 12 περιφέρειες της χώρας μας με ΑΕΠ κάτω από το 75% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, αυξάνονται από 5% έως και 25%.  
Ενδεικτικά στη Θεσπρωτία και στην Ήπειρο, το «ταβάνι» των επενδυτικών ενισχύσεων πηγαίνει στο 50% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, 60% για τις μεσαίες και 70% για τις μικρές.
Ποσοστό που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πάει ένα ακόμα 10% για κάθε κατηγορία επιχείρησης.
Λαμβάνεται επίσης ειδική μέριμνα ώστε τα επενδυτικά σχέδια σε ορεινές ή και παραμεθόριες περιοχές καθώς και σε νησιά με λιγότερους από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους, να επιχορηγούνται με το μεγαλύτερο προβλεπόμενο ποσοστό ενίσχυσης που δίνει ο Περιφερειακός Χάρτης Ενισχύσεων.  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο νέος αναπτυξιακός νόμος υπόσχεται να είναι πιο ελκυστικός και πιο αποτελεσματικός από τους προκατόχους του.
Γιατί είναι πιο φιλικός για τον επενδυτή.
Γιατί δίνει αυξημένες ενισχύσεις και περιλαμβάνει νέες δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.
Γιατί στηρίζεται σε διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, στο Ταμείο Ανάκαμψης, σε πόρους άλλων επενδυτικών ή χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Και κυρίως, γιατί βασίζεται και ταυτόχρονα συμβάλει στους στόχους του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας μας.
Παρά τις έκτακτες συνθήκες και τις δυσκολίες συνεχίζουμε, με σχέδιο, με μέθοδο, να βάζουμε τις βάσεις για περισσότερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα, για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς!

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Φεβρουαρίου 2022 08:44

Διάβασα, είδα, άκουσα

Βασίλης Γιόγιακας: ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους

https://www.youtube.com/watch?v=wId21wXKiLM

Στην ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους τους πολίτες και στη συνεργασία ιδιωτών γιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη αναγκών των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Ε.Σ.Υ. εστίασε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για θέματα ΕΟΠΥΥ και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές στην υδατοκαλλιέργεια

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη Θεσπρωτία:  

«Με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές σε έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομία του τόπου μας, είτε την εγκατάσταση νέων μονάδων, είτε με την επέκταση υφιστάμενων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: περισσότερα κίνητρα και δυνατότητες στους ανέργους μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_0-D6XqrI
Περισσότερα κίνητρα και περισσότερα εργαλεία ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν κατάλληλη δουλειά δίνονται στους ανέργους, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ο Δήμος Σουλίου στους 32 δήμους όπου θα «τρέξουν» πιλοτικά οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Ο Δήμος Σουλίου περιλαμβάνεται στους 32 δήμους της χώρας στους οποίους θα «τρέξει» πιλοτικά το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Νταντάδες της Γειτονιάς».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: 10 θέσεις επικουρικού προσωπικού καλύπτονται στο Γ.Ν. Φιλιατών

Με 10 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 4 νοσηλευτών και 6 τραυματιοφορέων βάσει των σχετικών πινάκων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: εγκρίθηκαν έργα δικτύων ύδρευσης σε κοινότητες του Δήμου Φιλιατών

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ενός ακόμη έργου υποδομής στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με ενημέρωση του Βασίλη Γιόγιακα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: προς ένταξη πρόσθετα έργα υποδομής στον Δήμο Σουλίου


Η  χρηματοδότηση έργων υποδομής στον Δήμο Σουλίου και η αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων ήταν τα κύρια θέματα των συναντήσεων που είχαν ο Βασίλης Γιόγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: διαρκής η προσπάθεια για τη στήριξη των παραγωγών μας


Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας είχε ο Βασίλης Γιόγιακας στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας συνομίλησε με τους παραγωγούς τους οποίους θα ξαναδεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση ομάδας αγροκτηνοτρόφων στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά τη συνάντηση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: υπέρ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ

https://www.youtube.com/watch?v=lxVoG0VIu-k
Οφέλη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, στις προμήθειες και στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, ανέφερε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Τσιάρα για στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών Θεσπρωτίας

Η στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσπρωτία ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης του Βασίλη Γιόγιακα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Μενδώνη για έργα σε μνημεία της Θεσπρωτίας


Τη χρηματοδότηση έργων σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Θεσπρωτίας συζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Γεωργαντά για επιδότηση νοικοκυριών χωρίς τηλεοπτική κάλυψη και δωρεάν WiFi στους δήμους


Την υλοποίηση του προγράμματος για την τοποθέτηση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης και τον νέο κύκλο επιδότησης για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς  συζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο: «πιο γρήγορες διαδικασίες, με ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες»

https://www.youtube.com/watch?v=GGwUNj1vfgk
Η ανάπτυξη της περιφέρειας, οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ειδική μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες είναι τέσσερα από τα χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα οποία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζυγισθεί, έχει μετρηθεί, και βρέθηκε ελλιπής»

https://www.youtube.com/watch?v=vdoacm3_ZLc

«Ο κόσμος περιμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ προτάσεις, όχι τυφλές καταγγελίες», τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε στα «αυθαίρετα» και «παραπλανητικά» συμπεράσματα για την πανδημία και την ακρίβεια που επαναλαμβάνονται στο κείμενο της πρότασης δυσπιστίας.

περισσότερα

Η πολιτική εκμετάλλευση της ακρίβειας

Δημοσιεύθηκε στην Axianews

Αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με το οποίο ενισχύονται οι αρμοδιότητες, τα μέσα και οι πόροι της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εκσυγχρονίζεται γενικότερα η εθνική νομοθεσία για την προστασία του ανταγωνισμού.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: προς όφελος των καταναλωτών η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

https://www.youtube.com/watch?v=NCu6NAtZMN8

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την βελτίωση του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τα πρόσθετα τμήματα της χερσαίας ζώνης που μένουν εκτός παραχώρησης του ΟΛΗΓ

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σε συνέχεια της κοινοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο Ηγουμενίτσας των πρόσθετων τμημάτων της χερσαίας ζώνης που εξαιρούνται από την παραχώρηση του Λιμένα Ηγουμενίτσας:

«Το ΤΑΙΠΕΔ αποτύπωσε τα επιπλέον τμήματα που, σύμφωνα με την εγκεκριμένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, είχαν ζητηθεί από τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών να μείνουν εκτός παραχώρησης και να δοθούν ή και να παραμείνουν στην τοπική κοινωνία.

περισσότερα

Ο Β. Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στύλιου στη Θεσπρωτία


Η ενίσχυση των παραγωγών κλημεντίνης, η χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του δικτύου των ΤΟΕΒ και η αντιμετώπιση της υπερχείλισης του Καλαμά ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στύλιου στη Θεσπρωτία.

περισσότερα

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι εφικτό και για όσο χρειαστεί για να ανακουφίσει από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης»

Συνέντευξη στην Kontra News

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι με τη μετάλλαξη Όμικρον ο κορωνοϊός εκφυλίζεται κι έρχεται το τέλος της πανδημίας. Εσείς το πιστεύετε;

Υπάρχουν πράγματι εκτιμήσεις ότι είμαστε κοντά σε μια μετατροπή της νόσου σε ενδημική, που θα τη διαχειριζόμαστε όπως την εποχική γρίπη. Ακόμα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο μελέτης της μετάλλαξης Όμικρον ώστε να μπορούμε να κάνουμε σχετικά ασφαλείς προβλέψεις. Καταλαβαίνω την κόπωση και την αβεβαιότητα του κόσμου αλλά πιστεύω ότι ακόμα είναι πρόωρο να λέμε ότι έρχεται το τέλος της πανδημίας. Ο εφησυχασμός δεν είναι καλός σύμβουλος και οφείλουμε να είμαστε ακόμα πολύ προσεχτικοί, επιλέγοντας τον εμβολιασμό και τηρώντας τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας.

περισσότερα

Β. Γιόγιακας: 2 νέες εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» για τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Σουλίου

Δύο ακόμα έργα υποδομών στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Σουλίου εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως ενημέρωσε τον Βασίλη Γιόγιακα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

περισσότερα
Μάϊος 2022
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5