Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021 08:45

Η νέα νομοθεσία της ΚΑΠ στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό της Βουλής

Οι διαπραγματεύσεις για το νέο νομοθετικό πακέτο της ΚΑΠ 2023-2027 βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ διανύουμε τη διετή μεταβατική περίοδο μέχρι την έναρξη εφαρμογής της νέας προγραμματικής περιόδου. Η πορτογαλική προεδρία φιλοδοξεί οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής να έχουν ολοκληρωθεί στο Συμβούλιο Υπουργών που θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Ιουνίου.

Η πρόταση κανονισμού για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθμιση καθώς με αυτή εντάσσονται σε κοινό νομοθετικό πλαίσιο οι άμεσες ενισχύσεις, ορισμένα μέτρα αγοράς της Κοινής Οργάνωσης Γεωργικών Αγορών και η αγροτική ανάπτυξη. Εισάγονται ορισμένα νέα στοιχεία, όπως η στροφή από το μοντέλο της συμμόρφωσης προς το μοντέλο των επιδόσεων  - κατά το οποίο η Επιτροπή θα αξιολογεί τα αποτελέσματα δράσεων με συγκεκριμένη μεθοδολογία και σε περίπτωση αποκλίσεων θα υπάρχει αναστολή ή μείωση των δαπανών - και το αυξημένο «πρασίνισμα» των άμεσων ενισχύσεων, όπου μεταξύ άλλων εισάγονται νέες υποχρεώσεις κοινωνικού χαρακτήρα οι οποίες οφείλουν να τηρούνται από τους δικαιούχους προκειμένου να λαμβάνουν τις ενισχύσεις. Τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 2023-2027 επηρεάζονται επίσης από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο Πιάτο» και τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Με τις εν λόγω Στρατηγικές τίθενται και ποσοτικοί στόχοι (π.χ. για τη μείωση της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων, των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών και της χρήσης λιπασμάτων) για την επίτευξη των οποίων η Επιτροπή έχει εκπονήσει συγκεκριμένες Συστάσεις για κάθε κράτος μέλος και οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ.  

Δύο από τα θέματα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικά κατά τις διαπραγματεύσεις για τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ 2023 – 2027 είναι η λεγόμενη κοινωνική αιρεσιμότητα και το υποχρεωτικό ποσοστό για τα οικολογικά σχήματα. Με την προτεινόμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εισαγωγή και υποχρεωτική εφαρμογή της κοινωνικής αιρεσιμότητας επιβάλλεται μείωση των άμεσων ενισχύσεων στους δικαιούχους που δεν συμμορφώνονται με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, με κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και άλλα κοινωνικά κριτήρια. Η θέση της Ελλάδας, την οποία έχει υποβάλει σε κοινή πρόταση με άλλα 11 κράτη – μέλη, είναι ότι οι σημαντικές διαφορές στη σχετική εθνική νομοθεσία των κρατών μελών μπορεί να οδηγήσουν σε μειώσεις πληρωμών ή σε αναστολή πληρωμών λόγω διαφορετικών επιπέδων κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και, επομένως, σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Υποστηρίζεται επίσης ότι οι πρόσθετες «προϋποθέσεις» θα αυξήσουν σημαντικά το διοικητικό φόρτο, ιδίως στους μηχανισμούς ελέγχου και κυρώσεων, κάνοντας ένα ήδη πολύπλοκο σύστημα ακόμα πιο σύνθετο.

Το άλλο ζήτημα είναι η εισαγωγή ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού των άμεσων ενισχύσεων για τα οικολογικά αγροτικά σχήματα. Πρόκειται για ένα νέο μέτρο στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων, υποχρεωτικό για τα κράτη – μέλη και προαιρετικό για τους αγρότες, με το οποίο θα παρέχεται οικονομική στήριξη στους παραγωγούς για περιβαλλοντικές πρακτικές που θα εφαρμόζουν στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις. Τα κράτη - μέλη έχουν εκφράσει τον προβληματισμό τους σχετικά με τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσοστού (από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνεται το 30% ενώ από το Συμβούλιο το 20%). Υποστηρίζεται ότι είναι επισφαλής η εκτίμηση του βαθμού ανταπόκρισης των αγροτών σε μια παρέμβαση που δεν έχει δοκιμαστεί και επομένως αυξάνεται ο κίνδυνος να χαθούν άμεσες ενισχύσεις, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της. Αυτό θα είναι εις βάρος κρατών – μελών όπως η Ελλάδα των οποίων οι άμεσες ενισχύσεις είναι αρκετά υψηλές σε σύγκριση με τους πόρους της αγροτικής ανάπτυξης, σε αναλογία περίπου 1 προς 4.

Για τα θέματα αυτά – κοινωνική αιρεσιμότητα και ελάχιστο υποχρεωτικό ποσοστό για τα οικολογικά σχήματα – όπως και για άλλα εκκρεμή ζητήματα του νέου νομοθετικού πακέτου της ΚΑΠ η πορτογαλική προεδρία έχει καταθέσει συμβιβαστικές προτάσεις οι οποίες μένει να ιδωθεί αν θα βρουν ευήκοα ώτα στο επικείμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 10:34

Διάβασα, είδα, άκουσα

Βασίλης Γιόγιακας: καταργείται ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής από 1η Αυγούστου, περισσότερος χώρος για ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=tfb1E1MHwvE
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης έναντι των εισαγόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στην ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για φθηνότερη, «πράσινη» ενέργεια επικέντρωσε την παρέμβασή του στη Βουλή ο Βασίλης Γιόγιακας, κατά τη συζήτηση του  νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και άλλες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε ημερίδα για την ερήμωση των ορεινών περιοχών

Ο Βασίλης Γιόγιακας εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας την Κυριακή 26 Ιουνίου στην Αθήνα με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών Ραδοβιζίων Άρτας. Ακολουθεί η ομιλία του βουλευτή Θεσπρωτίας:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: οφέλη για τη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη Δικαιοσύνη από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας

https://www.youtube.com/watch?v=yj3GEzss9v4
Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα θα έχει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας με το οποίο κυρώνεται ο Κώδικας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε κλιμάκιο της Ν.Δ. στην Καστοριά

Σε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τον νομό Καστοριάς την Παρασκευή 17 Ιουνίου συμμετείχε ο Βασίλης Γιόγιακας. Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ενώ συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας & Πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάννης Σμυρλής.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: Εσπερινό ΕΠΑΛ στην Ηγουμενίτσα από τη νέα σχολική χρονιά

Τη λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Ηγουμενίτσα γνωστοποίησε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή σε επικοινωνία που είχε με τον Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: αοριστολογίες Κάτση και αντιπολίτευση της καφετέριας

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση:   

«Τα τελευταία 2 χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ενισχύθηκε με 34 άτομα μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συν 79 άτομα λόγω Covid.

Στελεχώθηκε, εξοπλίστηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Λειτουργεί Αιματολογικό Ιατρείο, Νευρολογικό Ιατρείο και Ψυχιατρικό Ιατρείο και αναβαθμίστηκε το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Ιατρείο.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ας θυμίσουμε στον κ. Κάτση τι έχει γίνει για το Νοσοκομείο Φιλιατών

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση:   

«Ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - αφού βάφτισε “κραυγή αγωνίας” την ενημέρωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών προς το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών - είχε το θράσος να κάνει λόγο για “τραγική κατάσταση”, “υποστελέχωση” και “υποβάθμιση” του νοσοκομείου.

Είναι γνωστό ότι τόσο ο ίδιος όσο και το κόμμα του έχουν τσακωθεί με την αλήθεια και δεν παύουν να εκτίθενται. Ας του θυμίσουμε λοιπόν, με γεγονότα και αριθμούς, τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: 1.500 αστυνομικοί αποδεσμεύονται από τις επιδόσεις δικογράφων

https://www.youtube.com/watch?v=sWy3J7wWTSs
Χίλιοι πεντακόσιοι αστυνομικοί αποδεσμεύονται από τις επιδόσεις δικογράφων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως στην κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά στη Θεσπρωτία

Για τις πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας σε συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας παρουσία του Βασίλη Γιόγιακα την Παρασκευή 27 Μαΐου.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τον εθνικό κλιματικό νόμο και τη νέα μείωση των ανατιμήσεων στο ρεύμα

https://www.youtube.com/watch?v=-hLsd9wLXts
Στον «οδικό χάρτη» προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 ο οποίος περιγράφεται στον νέο εθνικό κλιματικό νόμο αναφέρθηκε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: περισσότεροι κτηνοτρόφοι εντάσσονται στη βιολογική κτηνοτροφία

Οι 9 στους 10 παλαιούς κτηνοτρόφους και οι 7 στους 10 νέους κτηνοτρόφους που κατέθεσαν αίτηση εντάσσονται τελικά στη δράση για τη βιολογική κτηνοτροφία (Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία), όπως προκύπτει από σημερινή επικοινωνία του Βασίλη Γιόγιακα με υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: κορωνοενίσχυση για όλες τις καλλιέργειες μανταρινιών

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την καταβολή κρατικής ενίσχυσης στους παραγωγούς μανταρινιών λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους το 2020 εξαιτίας της πανδημίας:   

«Σε επικοινωνία μας πριν λίγη ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς δεσμεύθηκε ότι όλες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μανταρίνια θα υπολογιστούν στην καταβολή της κορωνοενίσχυσης, δηλαδή και αυτές που δεν είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ το 2020 ως κλημεντίνη. Ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους

https://www.youtube.com/watch?v=wId21wXKiLM

Στην ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους τους πολίτες και στη συνεργασία ιδιωτών γιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη αναγκών των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Ε.Σ.Υ. εστίασε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για θέματα ΕΟΠΥΥ και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές στην υδατοκαλλιέργεια

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη Θεσπρωτία:  

«Με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές σε έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομία του τόπου μας, είτε την εγκατάσταση νέων μονάδων, είτε με την επέκταση υφιστάμενων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: περισσότερα κίνητρα και δυνατότητες στους ανέργους μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_0-D6XqrI
Περισσότερα κίνητρα και περισσότερα εργαλεία ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν κατάλληλη δουλειά δίνονται στους ανέργους, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ο Δήμος Σουλίου στους 32 δήμους όπου θα «τρέξουν» πιλοτικά οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Ο Δήμος Σουλίου περιλαμβάνεται στους 32 δήμους της χώρας στους οποίους θα «τρέξει» πιλοτικά το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Νταντάδες της Γειτονιάς».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: 10 θέσεις επικουρικού προσωπικού καλύπτονται στο Γ.Ν. Φιλιατών

Με 10 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 4 νοσηλευτών και 6 τραυματιοφορέων βάσει των σχετικών πινάκων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: εγκρίθηκαν έργα δικτύων ύδρευσης σε κοινότητες του Δήμου Φιλιατών

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ενός ακόμη έργου υποδομής στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με ενημέρωση του Βασίλη Γιόγιακα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: προς ένταξη πρόσθετα έργα υποδομής στον Δήμο Σουλίου


Η  χρηματοδότηση έργων υποδομής στον Δήμο Σουλίου και η αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων ήταν τα κύρια θέματα των συναντήσεων που είχαν ο Βασίλης Γιόγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: διαρκής η προσπάθεια για τη στήριξη των παραγωγών μας


Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας είχε ο Βασίλης Γιόγιακας στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας συνομίλησε με τους παραγωγούς τους οποίους θα ξαναδεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση ομάδας αγροκτηνοτρόφων στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά τη συνάντηση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

περισσότερα
Ιούλιος 2022
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31