Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 11:39

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τον εθνικό κλιματικό νόμο και τη νέα μείωση των ανατιμήσεων στο ρεύμα


Στον «οδικό χάρτη» προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 ο οποίος περιγράφεται στον νέο εθνικό κλιματικό νόμο αναφέρθηκε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας τόνισε ότι ο εθνικός κλιματικός νόμος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία δοκιμάζεται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας και μια περίοδο στην οποία ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται συχνότερα με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες και εγκαταστάσεις. Σημείωσε επίσης ότι η Κυβέρνηση μας θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την ανακούφιση νοικοκυριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αναφερόμενος σε έναν μηχανισμό δραστικού περιορισμού των ανατιμήσεων στο ρεύμα που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Είναι ευρέως αποδεκτό – και ανεξάρτητα από τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί - ότι ο πρώτος εθνικός κλιματικός νόμος είναι ένα σημαντικό όσο και αναγκαίο βήμα.
Για να επιτευχθεί σταδιακά ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, και για να προσαρμοστεί η οικονομία μας στην αναπόφευκτη κλιματική αλλαγή.
Με δύο ενδιάμεσους εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, κατά τουλάχιστον 55% το 2030 και 80% το 2040, σε σύγκριση με το 1990.
Είναι, μάλιστα, ένας νόμος – πλαίσιο, μέσα από τον οποίο αναγνωρίζεται ότι η δυναμική φύση της κλιματικής αλλαγής επιβάλλει παρακολούθηση, αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση, τόσο των κλιματικών στόχων όσο και των πολιτικών, των μέτρων και των δράσεων προσαρμογής.

Η συζήτηση του εθνικού κλιματικού νόμου έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομία μας δοκιμάζεται από την εκτόξευση των τιμών των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια περίοδο στην οποία ακραία καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται συχνότερα, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να αυξάνονται οι ζημιές σε καλλιέργειες και παραγωγικές εγκαταστάσεις του πρωτογενούς τομέα.
Μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη συζητά μέτρα και δράσεις για την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης, η οποία θα μειώσει τις τιμές.
Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία, στα κτίρια και στις μεταφορές.
Σε αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πρόσφατα να αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα από 40% σε 45% το 2030.
Αλλά και να διπλασιαστούν τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά έως το 2025 καθώς και να προωθηθούν ταχύτερα τεχνολογίες που αξιοποιούν το πράσινο υδρογόνο, το βιοαέριο και το βιομεθάνιο.
Την ίδια στιγμή η χώρα μας έχει μπροστά της την πρόκληση της διαχείρισης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, του Εθνικού Πλαισίου Αναφοράς, του Ταμείου Ρύπων και των άλλων χρηματοδοτικών πηγών οι οποίες θα υποστηρίξουν τις πολιτικές για τη στροφή προς την πράσινη ενέργεια και την πράσινη οικονομία.

Σε αυτό το περιβάλλον - που διαμορφώνεται από παράγοντες κλιματικούς, οικονομικούς και γεωπολιτικούς - ο εθνικός κλιματικός νόμος έρχεται να θέσει πρώτα απ’ όλα μια μέθοδο σχεδιασμού και έναν μηχανισμό εφαρμογής του σχεδιασμού.
Προβλέπεται, λοιπόν, Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τα ανάλογα Περιφερειακά Σχέδια με τα οποία θα εξειδικεύεται.
Ο σχεδιασμός αυτός υποστηρίζεται από ένα σύστημα παρακολούθησης, ενημέρωσης, διαβούλευσης και διακυβέρνησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Με κύρια όργανα το Εθνικό Παρατηρητήριο, το Εθνικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή, και με κυριότερα εργαλεία το φόρουμ κλιματικού διαλόγου και την ετήσια έκθεση προόδου.
Οι ποσοτικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μοιράζονται σε επτά βασικούς παραγωγικούς τομείς που έχουν το υψηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα:
στην παραγωγή, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, στα απόβλητα, στις χρήσεις γης και στη δασονομία.
Είναι οι λεγόμενοι 5ετείς προϋπολογισμοί άνθρακα.

Πέρα από τους στόχους, τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή και την απανθρακοποίηση μέχρι το 2050, το νομοσχέδιο φέρνει αρκετές ενδιαφέρουσες καινοτομίες, με τη μορφή μέτρων και πολιτικών:
Είναι, ενδεικτικά, η νέα ώθηση που δίνεται στην ηλεκτροκίνηση.
Με την ολική αλλαγή του στόλου των ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ώστε να είναι ηλεκτροκίνητος από το 2026.
Με το ένα τρίτο των ενοικιαζόμενων οχημάτων να είναι ηλεκτροκίνητο από το 2026, και το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών οχημάτων να είναι είτε ηλεκτροκίνητο, είτε υβριδικής τεχνολογίας.
Και με απλοποίηση της διαδικασίας εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης που είναι προσβάσιμα από το κοινό.
Καινοτομία αποτελεί επίσης μια σειρά υποχρεώσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες εγκαταστάσεων να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 αλλά και η υποχρέωση μέτρησης και αναφοράς του ανθρακικού αποτυπώματος δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων, με τις τελευταίες να δεσμεύονται εθελοντικά για τη μείωσή του.
Καινοτομία είναι επίσης η στρατηγική με την οποία τα νησιά μας θα μεταβούν σταδιακά προς την κλιματική ουδετερότητα και την ενεργειακή αυτάρκεια.
Αλλά και τα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα κτίρια:
με την απαγόρευση των καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης από το 2025, την υποχρεωτική πρόσμειξη πετρελαίου θέρμανσης με βιοκαύσιμα σε ποσοστό 30% από το 2030 και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή θερμικών ηλιακών συλλεκτών σε βιομηχανίες, αποθήκες εμπορικά και άλλα ειδικά κτίρια.

Ασφαλώς ο εθνικός κλιματικός νόμος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα λειτουργήσει σε συνέργεια και συνάφεια με το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο αναμένεται να επικαιροποιηθεί.
Και, ασφαλώς, θα ληφθούν υπόψη οι νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες με βάση τις φιλόδοξες προτάσεις της Κομισιόν για την ενεργειακή αυτονομία, την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης.
Η Κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα συνεχίσει να παίρνει όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να υποστηριχθεί η ακόμα πιο δυναμική επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Χωρίς εκπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος.
Διατηρώντας ζωντανή την επιχειρηματικότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Και ανακουφίζοντας τα νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σήμερα δοκιμάζονται.
Με έναν μηχανισμό δραστικού περιορισμού των ανατιμήσεων στο ρεύμα που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022 17:09

Διάβασα, είδα, άκουσα

Η κοινωνική πολιτική της 3ετίας με αριθμούς

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πολιτική

Πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός προκάλεσε συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών με θέμα την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. Όπως συνηθίζεται, η παρουσίαση του θέματος από τα περισσότερα ΜΜΕ δεν ξέφυγε από το πλαίσιο της «σύγκρουσης» με φόντο τη διεξαγωγή των εκλογών, την υπόθεση Novartis, τους κυβερνητικούς χειρισμούς το 2015. Και όμως την τελευταία 3ετία έχουν γίνει πολλά και σημαντικά στο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών. Και επειδή η έννοια «κοινωνική πολιτική» μπορεί να χωρέσει πολλά, ας εστιάσουμε – με γεγονότα και αριθμούς - στα εξής τέσσερα: την εργασία και την  καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία των πιο αδύναμων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: η σημερινή κυβέρνηση έβαλε τέλος στην αυθαιρεσία για τις χρήσεις γης στις περιοχές Natura

https://www.youtube.com/watch?v=3icX1BcpUyg
Η Κυβέρνηση κάνει πράξη το σχέδιο για τη μετάβαση της χώρας σε ένα «πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του Επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερήλικων σε Βορειοηπειρώτες ομογενείς

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

περισσότερα

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: «το σώμα μου μού ανήκει»

Δημοσιεύθηκε στο www.liberal.gr

Ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μας. Στις νέες ρυθμίσεις λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της νομοθεσίας την τελευταία περίπου 15ετία, οι επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή καθώς και κοινωνικοοικονομικές τάσεις της εποχής μας. Κατ’ ουσία, ενισχύεται ο φιλελεύθερος, προοδευτικός χαρακτήρας των υφιστάμενων ρυθμίσεων, δίνοντας στο άτομο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

περισσότερα

Προσωπικός Ιατρός: γιατί θα ωφελήσει, πώς θα πετύχει

Δημοσιεύθηκε στο www.newsbeast.gr

Από τον επόμενο μήνα όλοι οι πολίτες πάνω από 16 ετών θα πρέπει να δηλώσουν έναν προσωπικό ιατρό. Ουσιαστικά, ο προσωπικός ιατρός προορίζεται να λειτουργεί ως το «σημείο αναφοράς» στη φροντίδα υγείας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: με σεβασμό στα δικαιώματα και την αυτονομία του ατόμου οι αλλαγές στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

https://www.youtube.com/watch?v=03RqIQNW6LI
Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιφρουρούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά της μητρότητας, της δημιουργίας οικογένειας και της αυτοδιάθεσης, υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: πολλά τα οφέλη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους από το νέο νόμο - πλαίσιο για τα ΑΕΙ

https://www.youtube.com/watch?v=yNs1RXSbfH4
Η κοινωνία έχει αγκαλιάσει το νόμο – πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και δεν συμμερίζεται την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με την ενίσχυση των ΑΕΙ.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Αλβανίας στα Τίρανα

Η συμβολή των κοινοβουλίων της Ελλάδας και της Αλβανίας στην προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών κυριάρχησε στις συναντήσεις αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Αλβανίας η οποία επισκέφθηκε τα Τίρανα από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: καταργείται ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής από 1η Αυγούστου, περισσότερος χώρος για ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=tfb1E1MHwvE
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης έναντι των εισαγόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στην ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για φθηνότερη, «πράσινη» ενέργεια επικέντρωσε την παρέμβασή του στη Βουλή ο Βασίλης Γιόγιακας, κατά τη συζήτηση του  νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και άλλες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε ημερίδα για την ερήμωση των ορεινών περιοχών

Ο Βασίλης Γιόγιακας εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας την Κυριακή 26 Ιουνίου στην Αθήνα με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών Ραδοβιζίων Άρτας. Ακολουθεί η ομιλία του βουλευτή Θεσπρωτίας:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: οφέλη για τη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη Δικαιοσύνη από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας

https://www.youtube.com/watch?v=yj3GEzss9v4
Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα θα έχει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας με το οποίο κυρώνεται ο Κώδικας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε κλιμάκιο της Ν.Δ. στην Καστοριά

Σε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τον νομό Καστοριάς την Παρασκευή 17 Ιουνίου συμμετείχε ο Βασίλης Γιόγιακας. Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ενώ συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας & Πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάννης Σμυρλής.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: Εσπερινό ΕΠΑΛ στην Ηγουμενίτσα από τη νέα σχολική χρονιά

Τη λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Ηγουμενίτσα γνωστοποίησε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή σε επικοινωνία που είχε με τον Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: αοριστολογίες Κάτση και αντιπολίτευση της καφετέριας

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση:   

«Τα τελευταία 2 χρόνια το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ενισχύθηκε με 34 άτομα μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, συν 79 άτομα λόγω Covid.

Στελεχώθηκε, εξοπλίστηκε και λειτουργεί για πρώτη φορά Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Λειτουργεί Αιματολογικό Ιατρείο, Νευρολογικό Ιατρείο και Ψυχιατρικό Ιατρείο και αναβαθμίστηκε το Μαιευτικό - Γυναικολογικό Ιατρείο.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ας θυμίσουμε στον κ. Κάτση τι έχει γίνει για το Νοσοκομείο Φιλιατών

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση:   

«Ο τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - αφού βάφτισε “κραυγή αγωνίας” την ενημέρωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Φιλιατών προς το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών - είχε το θράσος να κάνει λόγο για “τραγική κατάσταση”, “υποστελέχωση” και “υποβάθμιση” του νοσοκομείου.

Είναι γνωστό ότι τόσο ο ίδιος όσο και το κόμμα του έχουν τσακωθεί με την αλήθεια και δεν παύουν να εκτίθενται. Ας του θυμίσουμε λοιπόν, με γεγονότα και αριθμούς, τι έχει γίνει τα τελευταία δύο χρόνια:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: 1.500 αστυνομικοί αποδεσμεύονται από τις επιδόσεις δικογράφων

https://www.youtube.com/watch?v=sWy3J7wWTSs
Χίλιοι πεντακόσιοι αστυνομικοί αποδεσμεύονται από τις επιδόσεις δικογράφων προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως στην κύρια αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Γεωργαντά στη Θεσπρωτία

Για τις πολιτικές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με σκοπό τη στήριξη των παραγωγών ενημέρωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς τους εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας σε συνάντηση που έγινε στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας παρουσία του Βασίλη Γιόγιακα την Παρασκευή 27 Μαΐου.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τον εθνικό κλιματικό νόμο και τη νέα μείωση των ανατιμήσεων στο ρεύμα

https://www.youtube.com/watch?v=-hLsd9wLXts
Στον «οδικό χάρτη» προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050 ο οποίος περιγράφεται στον νέο εθνικό κλιματικό νόμο αναφέρθηκε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: περισσότεροι κτηνοτρόφοι εντάσσονται στη βιολογική κτηνοτροφία

Οι 9 στους 10 παλαιούς κτηνοτρόφους και οι 7 στους 10 νέους κτηνοτρόφους που κατέθεσαν αίτηση εντάσσονται τελικά στη δράση για τη βιολογική κτηνοτροφία (Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία), όπως προκύπτει από σημερινή επικοινωνία του Βασίλη Γιόγιακα με υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: κορωνοενίσχυση για όλες τις καλλιέργειες μανταρινιών

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σχετικά με την καταβολή κρατικής ενίσχυσης στους παραγωγούς μανταρινιών λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους το 2020 εξαιτίας της πανδημίας:   

«Σε επικοινωνία μας πριν λίγη ώρα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γεωργαντάς δεσμεύθηκε ότι όλες οι καλλιεργούμενες εκτάσεις με μανταρίνια θα υπολογιστούν στην καταβολή της κορωνοενίσχυσης, δηλαδή και αυτές που δεν είχαν δηλωθεί στο ΟΣΔΕ το 2020 ως κλημεντίνη. Ευχαριστούμε τον κ. Υπουργό για την άμεση ανταπόκριση».

περισσότερα
Αύγουστος 2022
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4