Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 10:52

Βασίλης Γιόγιακας: προς όφελος των καταναλωτών η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την βελτίωση του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας σημείωσε ότι, με τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο, ενισχύεται η αποτελεσματική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής προκειμένου να αντιμετωπίσει συμπεριφορές που υπονομεύουν τον υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία.

Επίσης επέκρινε τη στάση της αντιπολίτευσης η οποία επιχείρησε να επιρρίψει ευθύνες στην Κυβέρνηση για τις πρόσφατες ανατιμήσεις στην ενέργεια και άλλους κλάδους, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «εισαγόμενο» πρόβλημα, μια διεθνής κρίση η οποία ωστόσο έχει πλήξει την οικονομία μας λιγότερο έντονα σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Γιόγιακας επεσήμανε ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει αναλογικά περισσότερα μέτρα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες - και έγκαιρα - για να ελαφρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις επιπτώσεις αυτού του πρωτοφανούς, διεθνούς κύματος ακρίβειας. «Αυτή είναι η πραγματικότητα, κι ας θέλουν να πείσουν κάποιοι από την αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση ευθύνεται για “όλα τα κακά του κόσμου τούτου…”», είπε στο κλείσιμο της ομιλίας του, το κείμενο της οποίας ακολουθεί:
 
Κύριοι Υπουργοί,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Στη συνοδευτική έκθεση του νομοσχεδίου που συζητάμε αναγνωρίζεται ότι οι επιδόσεις της χώρας μας σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό - παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2019 - έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς.
Ένας λόγος για τη χαμηλή ένταση του ανταγωνισμού στην οικονομία μας συνολικά είναι οι υπερβολικές, πολύπλοκες και αχρείαστες ρυθμίσεις.
Οι οποίες δυσκολεύουν την είσοδο νέων επιχειρήσεων, αυξάνουν το κόστος  των υφιστάμενων και δημιουργούν «κλειστές» αγορές και επιχειρήσεις που είναι μη ανταγωνιστικές έξω από τα ελληνικά σύνορα.
Ο άλλος λόγος για το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι η αποτελεσματικότητα με την οποία εφαρμόζεται το δίκαιο του ανταγωνισμού.
Και το παρόν νομοσχέδιο έρχεται, να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο στη χώρα μας για την προστασία του  ανταγωνισμού και να ενισχύσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού ώστε να μπορεί να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά την  αποστολή της.
Αυτό γίνεται, από τη μία, με την ενσωμάτωση στο εθνικό Δίκαιο – τον νόμο 3959 του 2011 - της Οδηγίας 2019/1 με την οποία δίνονται αρμοδιότητες στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών-μελών ώστε να εφαρμόζουν πιο αποτελεσματικά τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες ανταγωνισμού
Και, από την άλλη, με την εισαγωγή πρόσθετων διατάξεων για το Δίκαιο Ανταγωνισμού που λαμβάνουν υπόψη νέα δεδομένα στις αγορές και συμπληρώνουν κενά που διαπιστώθηκαν στο νόμο του 2011.
Τι σημαίνει ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
Σημαίνει περισσότερη ευελιξία και διαφάνεια στην επιλογή και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός διεκπεραίωσης των υποθέσεων.
Σημαίνει αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας ειδικευμένων στελεχών και από τον ιδιωτικό τομέα.
Σημαίνει εμβάθυνση της συνεργασίας με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών.
Σημαίνει διεύρυνση των ελεγκτικών εξουσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, και μάλιστα σε πεδία και με μεθόδους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής οικονομίας.
Και, ασφαλώς, σημαίνει ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της οικονομικής αυτοτέλειας της Επιτροπής.
Στο μέτρο που επιτρέπει ο χρόνος, θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένες από τις βασικές αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο:
Πρώτα απ’ όλα, αντιμετωπίζονται δύο μονομερείς πρακτικές που βλάπτουν σημαντικά τον υγιή ανταγωνισμό:
Είναι η πρόσκληση, ο εξαναγκασμός ή παροχή κινήτρων από μία επιχείρηση σε μία άλλη επιχείρηση να συμμετέχει σε απαγορευμένη σύμπραξη μεταξύ ανταγωνιστών.
Είναι επίσης η ανακοίνωση της πρόθεσης μίας επιχείρησης κυρίως σε ανταγωνιστές της για την τιμολόγηση των προϊόντων της στο βαθμό που αυτή γίνεται σε βάρος του ανταγωνισμού, δεν αποτελεί συνήθη εμπορική πρακτική και δεν έχει άλλο θεμιτό σκοπό.   
Πρόκειται για μια πρακτική η οποία δεν υπηρετεί κάποιο οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης αλλά οδηγεί σε μια συντονισμένη χειραγώγηση των τιμών, σε ένα αποτέλεσμα που αποκαλείται «σιωπηρή συμπαιγνία».
Με άλλη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ζητήσουν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να διαπιστώσει, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, ότι δεν συντρέχει λόγος να αναλάβει δράση για συμπράξεις που γίνονται για λόγους κατεπείγοντος δημοσίου συμφέροντος και για την επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Δημιουργείται έτσι ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις που επενδύουν για να επιτευχθούν στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης.
Γίνεται πιο διαφανής και πιο ανταγωνιστική η διαδικασία επιλογής των μελών της Επιτροπής.
Ενισχύεται με εισηγητές, μπαίνουν περισσότερες ασφαλιστικές δικλίδες για τα ασυμβίβαστα και τη σύγκρουση συμφερόντων.
Προστατεύεται η ανεξαρτησία των μελών και του προσωπικού της Αρχής και προβλέπονται ειδικά σχήματα αξιολόγησης και κινήτρων, ιδιαίτερα για τις θέσεις ευθύνης.
Δίνονται επίσης οι απαραίτητες εγγυήσεις ανεξαρτησίας στην εκτέλεση του έργου του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής.
Επεκτείνεται η διαδικασία διευθέτησης διαφορών και καλύπτει παραβάσεις όπως η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και οι κάθετες συμπράξεις και προβλέπεται η προσωρινή ρύθμιση των ασφαλιστικών μέτρων που μπορεί να ασκηθεί μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.
Ενισχύεται με νέες ρυθμίσεις η αμοιβαία συνδρομή μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των άλλων εθνικών αρχών για την προστασία του ανταγωνισμού στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή αφορά σε διοικητικές έρευνες, στην επίδοση πράξεων και εγγράφων και στην εκτέλεση αποφάσεων επιβολής προστίμων και χρηματικών κυρώσεων.
Η Αρχή μπορεί ωστόσο να διαπιστώσει τη διάπραξη παράβασης που έχει παραγραφεί και για την οποία δεν μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, ώστε να είναι εφικτή η εκδίκαση αγωγής αποζημίωσης από τα πολιτικά δικαστήρια.
Ακόμη, διευρύνονται οι εξουσίες έρευνας της Επιτροπής στο στάδιο του προληπτικού ελέγχου, μεταξύ άλλων με τη δυνατότητα να αιτηθεί την άρση απορρήτου τηλεπικοινωνιών.
Εισάγεται επίσης η δυνατότητα επιβολής χρηματικής ποινής ανά ημέρα για τις επιχειρήσεις που αρνούνται ή παρεμποδίζουν τις έρευνες της Επιτροπής.
Η Επιτροπή θα μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διεξαγωγή ερευνών που συνδέονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Στο πλαίσιο αυτό δικαιολογείται ο περιορισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Στηρίζεται η οικονομική αυτοτέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την είσπραξη του παράβολου των συγκεντρώσεων από την Επιτροπή και την αύξηση του παράβολου υπέρ της Επιτροπής για τις γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων της δεύτερης φάσης.
Υπάρχουν επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διατάξεις με τις οποίες το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με πρακτικές της ψηφιακής οικονομίας.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποκτά νέα εργαλεία και νέες εξουσίες για τη διερεύνηση και την αποτύπωση των αγορών, με τη συλλογή πληροφοριών σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή που βρίσκονται σε κάθε ψηφιακό μέσο ή ψηφιακή πλατφόρμα, εφόσον αυτές είναι προσβάσιμες στην επιχείρηση στην οποία απευθύνεται το σχετικό αίτημα.
Στη ίδια λογική, η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί να ερευνά πρακτικές διαμόρφωσης εμπορικής συμπεριφοράς με τη χρήση και αλγοριθμικών μεθόδων.
Έχει μάλιστα δημιουργηθεί από ομάδα ειδικών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού η τεχνική υποδομή που απαιτείται για τον συγκεκριμένο έλεγχο των αλγορίθμων.
Με τις παρεμβάσεις όπως αυτές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενισχύεται η αποτελεσματική λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής προκειμένου να αντιμετωπίσει συμπεριφορές που υπονομεύουν τον υγιή και ελεύθερο ανταγωνισμό, κυρίως μέσα από εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων στην αγορά.
Όπως έχει επιβεβαιωθεί από πλήθος μελετών, η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού θα έχει προφανή οφέλη, για την εθνική οικονομία, για τις επιχειρήσεις, για τους καταναλωτές.
Σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά ενθαρρύνεται η είσοδος νέων επιχειρήσεων και η ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου.
Ενθαρρύνεται η επένδυση στην καινοτομία, η επέκταση και η διαφοροποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει μια επιχείρηση.
Με λίγα λόγια, δίνονται ισχυρότερα κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές.
Αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, αυξάνονται οι επιλογές τους.
Αυξάνεται επίσης η παραγωγικότητα ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, δημιουργούνται περισσότερος πλούτος και περισσότερες θέσεις εργασίας.
Αλλά αυξάνεται και η παραγωγικότητα της οικονομίας γενικά, εφ’ όσον τα προϊόντα κάποιων κλάδων χρησιμοποιούνται για να παραχθούν προϊόντα άλλων κλάδων.
Πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σημαίνει και πιο ανταγωνιστική Ελλάδα στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Όπως προέκυψε και από την ακρόαση των φορέων, το παρόν νομοσχέδιο οποίο εκφράζει συλλογικά τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές γιατί απαντά σε πραγματικά προβλήματα.
Γι’ αυτό και θα πρέπει να στηριχθεί από την ευρύτερη δυνατή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Θα ήθελα να κλείσω την εισήγησή μου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με κάτι που επεσήμανα και στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής.
Θεωρήθηκε από μερίδα της αντιπολίτευσης ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι ευκαιρία να επιρρίψει ευθύνες στην Κυβέρνηση για τις ανατιμήσεις στην αγορά, από την ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης στα σουπερμάρκετ, μέχρι τις κατασκευές και τα μοριακά τεστ!
Σίγουρα η ακρίβεια είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που απασχολούν τους συμπολίτες μας.
Είναι όμως εκτός πραγματικότητας να αποδίδεται, για παράδειγμα, η αύξηση των χρεώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα στην τάχα μου «απαξίωση» της ΔΕΗ ή ότι για την αύξηση των τιμών στα οικοδομικά υλικά φταίει η «μη προστασία των μικροεργολάβων».
Γιατί παραβλέπεται, σκόπιμα, ότι το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων είναι κατά βάση ένα «εισαγόμενο» πρόβλημα.
Πρόκειται δηλαδή για μια διεθνή κρίση, που δυστυχώς θα μας απασχολεί για κάποιο διάστημα ακόμα...
Σε αυτή την, θα μου επιτρέψετε να πω «εύκολη» κριτική, αποσιωπώνται από την αντιπολίτευση κάποια δεδομένα.
Όπως ότι το φαινόμενο στη χώρα μας είναι ηπιότερο σε σχέση με ό,τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αφού ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ήταν o έβδομος χαμηλότερος στην ευρωζώνη το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και ο τρίτος χαμηλότερος για όλο το προηγούμενο έτος.
Ότι η χώρα μας έχει τις χαμηλότερες αυξήσεις σε 12 από τις 14 κατηγορίες βασικών προϊόντων που παρακολουθούνται και συγκρίνονται με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ομάδα ειδικών της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως ανέφερε τις προάλλες στη Βουλή ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
Και ότι η Κυβέρνηση έλαβε αναλογικά περισσότερα μέτρα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες - και έγκαιρα - για να ελαφρύνει τις επιπτώσεις αυτού του πρωτοφανούς, διεθνούς κύματος ακρίβειας.
Να μειώσει την επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, να ενισχύσει τους έχοντες μεγαλύτερη ανάγκη.
Να εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά για αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και περιπτώσεις αισχροκέρδειας από όσους τρέχουν να εκμεταλλευθούν το διεθνές ράλι αυξήσεων.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, κι ας θέλουν να πείσουν κάποιοι από την αντιπολίτευση ότι η Κυβέρνηση ευθύνεται για «όλα τα κακά του κόσμου τούτου»…

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022 10:56

Διάβασα, είδα, άκουσα

Βασίλης Γιόγιακας: ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους

https://www.youtube.com/watch?v=wId21wXKiLM

Στην ελεύθερη, δωρεάν επιλογή προσωπικού γιατρού για όλους τους πολίτες και στη συνεργασία ιδιωτών γιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη αναγκών των κέντρων υγείας και άλλων δομών του Ε.Σ.Υ. εστίασε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για θέματα ΕΟΠΥΥ και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές στην υδατοκαλλιέργεια

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση μετά την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στη Θεσπρωτία:  

«Με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών για τη χωροθέτηση και τη λειτουργία μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και νέες δουλειές σε έναν κλάδο ζωτικής σημασίας για την οικονομία του τόπου μας, είτε την εγκατάσταση νέων μονάδων, είτε με την επέκταση υφιστάμενων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: περισσότερα κίνητρα και δυνατότητες στους ανέργους μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

https://www.youtube.com/watch?v=Nv_0-D6XqrI
Περισσότερα κίνητρα και περισσότερα εργαλεία ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες να βρουν κατάλληλη δουλειά δίνονται στους ανέργους, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δουλειές Ξανά».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ο Δήμος Σουλίου στους 32 δήμους όπου θα «τρέξουν» πιλοτικά οι «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Ο Δήμος Σουλίου περιλαμβάνεται στους 32 δήμους της χώρας στους οποίους θα «τρέξει» πιλοτικά το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Νταντάδες της Γειτονιάς».

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: 10 θέσεις επικουρικού προσωπικού καλύπτονται στο Γ.Ν. Φιλιατών

Με 10 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 4 νοσηλευτών και 6 τραυματιοφορέων βάσει των σχετικών πινάκων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: εγκρίθηκαν έργα δικτύων ύδρευσης σε κοινότητες του Δήμου Φιλιατών

Εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ενός ακόμη έργου υποδομής στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με ενημέρωση του Βασίλη Γιόγιακα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: προς ένταξη πρόσθετα έργα υποδομής στον Δήμο Σουλίου


Η  χρηματοδότηση έργων υποδομής στον Δήμο Σουλίου και η αντιμετώπιση της ασθένειας των πλατάνων ήταν τα κύρια θέματα των συναντήσεων που είχαν ο Βασίλης Γιόγιακας και ο Δήμαρχος Σουλίου Γιάννης Καραγιάννης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: διαρκής η προσπάθεια για τη στήριξη των παραγωγών μας


Συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της Θεσπρωτίας είχε ο Βασίλης Γιόγιακας στο πλαίσιο της σημερινής κινητοποίησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας συνομίλησε με τους παραγωγούς τους οποίους θα ξαναδεί τις επόμενες ημέρες προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση ομάδας αγροκτηνοτρόφων στην Αθήνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά τη συνάντηση έκανε την ακόλουθη δήλωση:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: υπέρ των ασφαλισμένων και των εργαζομένων οι αλλαγές στον ΕΦΚΑ

https://www.youtube.com/watch?v=lxVoG0VIu-k
Οφέλη τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση, στις προμήθειες και στη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ, ανέφερε ο Βασίλης Γιόγιακας στην ομιλία του κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Τσιάρα για στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών Θεσπρωτίας

Η στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών που εδρεύουν στη Θεσπρωτία ήταν το κύριο θέμα της συνάντησης του Βασίλη Γιόγιακα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Μενδώνη για έργα σε μνημεία της Θεσπρωτίας


Τη χρηματοδότηση έργων σε χώρους αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της Θεσπρωτίας συζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου.

περισσότερα

Συνάντηση Γιόγιακα με Γεωργαντά για επιδότηση νοικοκυριών χωρίς τηλεοπτική κάλυψη και δωρεάν WiFi στους δήμους


Την υλοποίηση του προγράμματος για την τοποθέτηση δωρεάν σημείων ασύρματης πρόσβασης και τον νέο κύκλο επιδότησης για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς  συζήτησε ο Βασίλης Γιόγιακας με τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργο Γεωργαντά, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο: «πιο γρήγορες διαδικασίες, με ευκαιρίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες»

https://www.youtube.com/watch?v=GGwUNj1vfgk
Η ανάπτυξη της περιφέρειας, οι ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και η ειδική μέριμνα για τους νέους επιχειρηματίες είναι τέσσερα από τα χαρακτηριστικά του νέου Αναπτυξιακού Νόμου τα οποία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζυγισθεί, έχει μετρηθεί, και βρέθηκε ελλιπής»

https://www.youtube.com/watch?v=vdoacm3_ZLc

«Ο κόσμος περιμένει από τον ΣΥΡΙΖΑ προτάσεις, όχι τυφλές καταγγελίες», τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε στα «αυθαίρετα» και «παραπλανητικά» συμπεράσματα για την πανδημία και την ακρίβεια που επαναλαμβάνονται στο κείμενο της πρότασης δυσπιστίας.

περισσότερα

Η πολιτική εκμετάλλευση της ακρίβειας

Δημοσιεύθηκε στην Axianews

Αυτή την εβδομάδα ψηφίζεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο με το οποίο ενισχύονται οι αρμοδιότητες, τα μέσα και οι πόροι της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εκσυγχρονίζεται γενικότερα η εθνική νομοθεσία για την προστασία του ανταγωνισμού.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: προς όφελος των καταναλωτών η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

https://www.youtube.com/watch?v=NCu6NAtZMN8

Τα οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις από την βελτίωση του ανταγωνισμού στην ελληνική οικονομία υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας ως εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό του ρυθμιστικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας για τα πρόσθετα τμήματα της χερσαίας ζώνης που μένουν εκτός παραχώρησης του ΟΛΗΓ

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σε συνέχεια της κοινοποίησης από το ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο Ηγουμενίτσας των πρόσθετων τμημάτων της χερσαίας ζώνης που εξαιρούνται από την παραχώρηση του Λιμένα Ηγουμενίτσας:

«Το ΤΑΙΠΕΔ αποτύπωσε τα επιπλέον τμήματα που, σύμφωνα με την εγκεκριμένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, είχαν ζητηθεί από τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Φιλιατών να μείνουν εκτός παραχώρησης και να δοθούν ή και να παραμείνουν στην τοπική κοινωνία.

περισσότερα

Ο Β. Γιόγιακας για την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Στύλιου στη Θεσπρωτία


Η ενίσχυση των παραγωγών κλημεντίνης, η χρηματοδότηση έργων αναβάθμισης του δικτύου των ΤΟΕΒ και η αντιμετώπιση της υπερχείλισης του Καλαμά ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν κατά την επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργου Στύλιου στη Θεσπρωτία.

περισσότερα

«Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι εφικτό και για όσο χρειαστεί για να ανακουφίσει από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης»

Συνέντευξη στην Kontra News

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι με τη μετάλλαξη Όμικρον ο κορωνοϊός εκφυλίζεται κι έρχεται το τέλος της πανδημίας. Εσείς το πιστεύετε;

Υπάρχουν πράγματι εκτιμήσεις ότι είμαστε κοντά σε μια μετατροπή της νόσου σε ενδημική, που θα τη διαχειριζόμαστε όπως την εποχική γρίπη. Ακόμα είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο μελέτης της μετάλλαξης Όμικρον ώστε να μπορούμε να κάνουμε σχετικά ασφαλείς προβλέψεις. Καταλαβαίνω την κόπωση και την αβεβαιότητα του κόσμου αλλά πιστεύω ότι ακόμα είναι πρόωρο να λέμε ότι έρχεται το τέλος της πανδημίας. Ο εφησυχασμός δεν είναι καλός σύμβουλος και οφείλουμε να είμαστε ακόμα πολύ προσεχτικοί, επιλέγοντας τον εμβολιασμό και τηρώντας τα βασικά μέτρα αυτοπροστασίας.

περισσότερα

Β. Γιόγιακας: 2 νέες εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» για τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Σουλίου

Δύο ακόμα έργα υποδομών στους Δήμους Ηγουμενίτσας και Σουλίου εντάσσονται στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», όπως ενημέρωσε τον Βασίλη Γιόγιακα ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

περισσότερα
Μάϊος 2022
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5