Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 11:07

Βασίλης Γιόγιακας: με σεβασμό στα δικαιώματα και την αυτονομία του ατόμου οι αλλαγές στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή


Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιφρουρούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά της μητρότητας, της δημιουργίας οικογένειας και της αυτοδιάθεσης, υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας αναφέρθηκε σε χαρακτηριστικές ρυθμίσεις οι οποίες διευρύνουν την ελευθερία επιλογής όπως η δυνατότητα κρυοσυντήρησης ωαρίων και για κοινωνικούς λόγους, πέρα από ιατρικούς, και χωρίς τη συναίνεση του συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης, η ανανέωση της διάρκειας κρυοσυντήρησης χωρίς ανώτατο χρονικό όριο και η επιλογή των δοτών και των δοτριών για τη διατήρηση της ανωνυμίας τους ή όχι. Σχετικά με την επέκταση του ορίου ηλικίας, από τα 50 στα 54 χρόνια, μέχρι το οποίο μπορεί μια γυναίκα μπορεί να δοκιμάσει να τεκνοποιήσει με ιατρική υποβοήθηση ο Β. Γιόγιακας σημείωσε ότι αυτό μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής η οποία λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλείδα για την προστασία της υγείας του ατόμου. Επεσήμανε επίσης την καινοτομία της ίδρυσης και λειτουργία μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζας κρυοσυντήρησης για οροθετικά άτομα και την ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε ανθρώπινους πόρους και πηγές χρηματοδότησης.  

«Πιστεύουμε ότι με αυτό το νομοσχέδιο η χώρα μας θα διατηρήσει την θέση της μεταξύ των πιο προχωρημένων νομοθεσιών διεθνώς στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Με σεβασμό στην προσωπική αυτονομία του ατόμου. Και στο δικαίωμά του να έχει περισσότερες ελευθερίες επιλογής. Ειδικά όταν πρόκειται για επιλογές ζωής, όπως η μητρότητα.», υπογράμμισε ο βουλευτής Θεσπρωτίας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

Κύριε Υπουργέ,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μας θεωρήθηκε ένα από τα πιο προοδευτικά και πρωτοποριακά στην Ευρώπη.
Και - από τη σκοπιά των επιλογών που έδινε στις ενδιαφερόμενες – από τα πιο φιλικά και ελκυστικά.
Το νομοσχέδιο που συζητούμε έρχεται να ενισχύσει την «επιτρεπτικότητα» - όπως λέγεται – του υπάρχοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
Να ενισχύσει το φιλελεύθερο χαρακτήρα του, εγγυώμενο βασικά ατομικά δικαιώματα.
Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, τις επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή αλλά και κοινωνικές και οικονομικές τάσεις της εποχής μας.
Και έρχεται να ενισχύσει το προοδευτικό, κοινωνικό χαρακτήρα των υφιστάμενων ρυθμίσεων δίνοντας περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.
Ενισχύοντας το δικαίωμα της αυτοκτησίας, της αυτοδιάθεσης του σώματος.
Και περιφρουρώντας τα θεμελιώδη δικαιώματα της μητρότητας και της δημιουργίας οικογένειας αλλά και αυτό της προστασίας της υγείας.
Η φιλοσοφία των βελτιώσεων στην εθνική νομοθεσία για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή συνοψίζεται στη φράση «το σώμα μου μού ανήκει».
Δεν είναι τόσο η συμβολή στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, ούτε οι πιο ανταγωνιστικές υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού με όχημα την υποβοηθούμενη παραγωγή.
Και τα δύο είναι δευτερογενή αποτελέσματα, τα οφέλη των οποίων χωρούν αρκετή συζήτηση.

Αυτή λοιπόν η ενίσχυση ατομικών δικαιωμάτων, η ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής είναι φανερή σε διάφορες διατάξεις.
Είναι, για παράδειγμα, φανερή στη δυνατότητα της κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού, πέρα από ιατρικούς, και για κοινωνικούς λόγους.
Έτσι οι γυναίκες μπορούν να διατηρήσουν τα ωάρια τους για να τα χρησιμοποιήσουν όταν επιλέξουν να τεκνοποιήσουν, αντί να καταφύγουν σε γενετικό υλικό από άλλη δότρια γιατί λόγω ηλικίας είναι πολύ πιο δύσκολο ή και αδύνατο να γονιμοποιηθούν τα δικά τους.
Είναι άλλωστε γνωστό ότι η ποιότητα των ωαρίων μιας γυναίκας φθίνει με ολοένα πιο γοργούς ρυθμούς όσο περνά ο χρόνος.
Και ότι με την εξέλιξη των τεχνικών κρυοσυντήρησης περιορίζεται δραστικά η φθορά των ωαρίων και διατηρείται η λειτουργικότητά τους.
Γι’ αυτό και προβλέπεται στο εξής η δυνατότητα ανανέωσης της διάρκειας κρυοσυντήρησης κάθε πέντε χρόνια, χωρίς ανώτατο όριο ανανέωσης.Η επιλογή της κρυοσυντήρησης για κοινωνικούς λόγους συνδυάζεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με μια άλλη σημαντική αλλαγή:
επιτρέπεται να προχωρήσει η γυναίκα στη συντήρηση ωαρίων χωρίς τη συναίνεση του συζύγου ή του συντρόφου της, αν πρόκειται για σύμφωνο συμβίωσης.
Τα οποία μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσει ελεύθερα, αντί να καταστραφούν, σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης, λήξης ή καταγγελίας του συμφώνου συμβίωσης.
Και εδώ δίνεται η δυνατότητα στη γυναίκα να αξιοποιήσει μελλοντικά το δικό της γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί σε προγενέστερη περίοδο, επομένως οι πιθανότητες αυτό να γονιμοποιηθεί είναι αυξημένες.

Μια άλλη, προοδευτική τροποποίηση είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής ανωνυμίας των δοτών γενετικού υλικού και η πρόβλεψη μιας πιο ευέλικτης ρύθμισης με τρεις επιλογές:
την ανωνυμία, την πλήρη επωνυμία – και τα δύο με επιλογή του δότη - και τη σχετική επωνυμία.
Σε αυτή την τελευταία είναι το παιδί που θα μπορεί με την ενηλικίωσή του να λάβει γνώση των προσωπικών στοιχείων του δότη.
Είναι μια επιλογή που δικαιολογείται από την πρόοδο της εξατομικευμένης ιατρικής στην οποία έχει ιδιαίτερη σημασία ο βιολογικός παράγοντας και το γενετικό προφίλ των ασθενών.
Παράλληλα, με διατήρηση της ανωνυμίας ως επιλογής του δότη, δεν αποτρέπεται η προσέλκυση ικανού αριθμού δοτών και δοτριών.

Έγινε πολύς λόγος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την επέκταση του ορίου ηλικίας, από τα 50 στα 54 χρόνια, μέχρι το οποίο μπορεί μια γυναίκα μπορεί να δοκιμάσει να τεκνοποιήσει με ιατρική υποβοήθηση.
Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι για τις ηλικίες μετά τα 50 αυτό μπορεί να επιτραπεί μόνο ύστερα από άδεια της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.
Έχουμε, δηλαδή, μια θεσμική ασφαλιστική δικλείδα με την οποία η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη διασφαλίζει ότι δεν εγκυμονούνται κίνδυνοι για την υγείας του ενδιαφερόμενου ατόμου.

Για λόγους χρόνου θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο ακόμα σημεία, από τα πολλά ενδιαφέροντα του νομοσχεδίου:
Το ένα είναι η ίδρυση και λειτουργία μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και τράπεζας κρυοσυντήρησης με ειδικό εργαστήριο όπου τα οροθετικά άτομα θα μπορούν να υποβληθούν σε ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εφ’ όσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για θεραπεία.
Το δεύτερο είναι η ενίσχυση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής σε ανθρώπινους πόρους και η δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες πηγές χρηματοδότησης.
Με τη στελέχωση της γραμματείας της Αρχής, με τη δυνατότητα να δέχεται δωρεές από ιδιώτες - εκτός των μονάδων εξωσωματικής και κρυοσυντήρησης - και να λαμβάνει κρατικές επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.
Η υποστήριξη του έργου των ανεξάρτητων Αρχών είναι άλλωστε αναγκαία για τη θεσμική ενδυνάμωση της δημοκρατίας μας.

Πιστεύουμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι με αυτό το νομοσχέδιο η χώρα μας θα διατηρήσει την θέση της μεταξύ των πιο προχωρημένων νομοθεσιών διεθνώς στο πεδίο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Με σεβασμό στην προσωπική αυτονομία του ατόμου.
Και στο δικαίωμά του να έχει περισσότερες ελευθερίες επιλογής.
Ειδικά όταν πρόκειται για επιλογές ζωής, όπως η μητρότητα.

Διαβάστηκε 147 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 19 Ιουλίου 2022 11:16

Διάβασα, είδα, άκουσα

Βασίλης Γιόγιακας: θεραπεία πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας σε περισσότερους ασθενείς συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχαν στην Αθήνα ο Βασίλης Γιόγιακας και ο Διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Τσούρας  με τον Γενικό Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλο.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: αισθητή άνοδος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μετά την παραχώρηση

https://www.youtube.com/watch?v=ZGjvX5E42Ac
Αισθητή βελτίωση των βασικών μεγεθών της δραστηριότητας εμφάνισε ο Οργανισμός  Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης μετά την παραχώρηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση της τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης του ΟΛΘ.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: για πρώτη φορά καλύφθηκαν έγκαιρα οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, 18 σχολεία με διευρυμένο Ολοήμερο

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση εν όψει της έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς:   

«Εύχομαι σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.  

Είναι πολύ σημαντικό ότι φέτος, για πρώτη φορά, καλύφθηκε έγκαιρα, πριν το ξεκίνημα των σχολείων, περίπου το 95% των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στη γενική εκπαίδευση. 

περισσότερα

Αυξάνεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων για όσους έχουν νοσήσει από Covid-19

Ύστερα από δυόμισι χρόνια και εκατοντάδες εκατομμύρια μολύνσεις από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 γνωρίζουμε πλέον ότι ο Covid-19 μπορεί να προκαλέσει βλάβη όχι μόνο στους πνεύμονες αλλά επίσης στην καρδιά, το συκώτι, τα νεφρά, τον εγκέφαλο, το γαστρεντερικό σύστημα κ.α..

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: συνάντηση με Θεοδωρικάκο για επίδομα παραμεθορίου αστυνομικών, επικινδυνότητα εργασίας και νέο κτίριο αστυνομικής διεύθυνσης

Η επέκταση του επιδόματος παραμεθορίου στους αστυνομικούς που υπηρετούν σε περιοχές όπως η Θεσπρωτία, η αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας των αστυνομικών καθώς και η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης του κτιρίου στη θέση «Βίγλιζα» για τη στέγαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο, παρουσία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας Γιάννη Λώλου.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: εγκρίθηκαν έργα αγροτικής οδοποιίας στους 3 δήμους της Θεσπρωτίας

Έργα αγροτικής οδοποιίας στους τρεις δήμους της Θεσπρωτίας ύψους 1,63 εκατομμυρίων ευρώ εντάχθηκαν στο σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: νέες προσλήψεις ιατρικού προσωπικού σε Φιλιάτες και Ηγουμενίτσα

Με κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών καθώς και το Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας.

περισσότερα

Η κοινωνική πολιτική της 3ετίας με αριθμούς

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πολιτική

Πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός προκάλεσε συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών με θέμα την κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης. Όπως συνηθίζεται, η παρουσίαση του θέματος από τα περισσότερα ΜΜΕ δεν ξέφυγε από το πλαίσιο της «σύγκρουσης» με φόντο τη διεξαγωγή των εκλογών, την υπόθεση Novartis, τους κυβερνητικούς χειρισμούς το 2015. Και όμως την τελευταία 3ετία έχουν γίνει πολλά και σημαντικά στο πεδίο των κοινωνικών πολιτικών. Και επειδή η έννοια «κοινωνική πολιτική» μπορεί να χωρέσει πολλά, ας εστιάσουμε – με γεγονότα και αριθμούς - στα εξής τέσσερα: την εργασία και την  καταπολέμηση της ανεργίας, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία των πιο αδύναμων.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: η σημερινή κυβέρνηση έβαλε τέλος στην αυθαιρεσία για τις χρήσεις γης στις περιοχές Natura

https://www.youtube.com/watch?v=3icX1BcpUyg
Η Κυβέρνηση κάνει πράξη το σχέδιο για τη μετάβαση της χώρας σε ένα «πράσινο» μοντέλο ανάπτυξης, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του Επιδόματος Ανασφάλιστων Υπερήλικων σε Βορειοηπειρώτες ομογενείς

Ανοίγει ο δρόμος για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερήλικων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

περισσότερα

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή: «το σώμα μου μού ανήκει»

Δημοσιεύθηκε στο www.liberal.gr

Ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή το νομοσχέδιο με το οποίο εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στη χώρα μας. Στις νέες ρυθμίσεις λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της νομοθεσίας την τελευταία περίπου 15ετία, οι επιστημονικές εξελίξεις στον κλάδο της ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή καθώς και κοινωνικοοικονομικές τάσεις της εποχής μας. Κατ’ ουσία, ενισχύεται ο φιλελεύθερος, προοδευτικός χαρακτήρας των υφιστάμενων ρυθμίσεων, δίνοντας στο άτομο περισσότερους βαθμούς ελευθερίας.

περισσότερα

Προσωπικός Ιατρός: γιατί θα ωφελήσει, πώς θα πετύχει

Δημοσιεύθηκε στο www.newsbeast.gr

Από τον επόμενο μήνα όλοι οι πολίτες πάνω από 16 ετών θα πρέπει να δηλώσουν έναν προσωπικό ιατρό. Ουσιαστικά, ο προσωπικός ιατρός προορίζεται να λειτουργεί ως το «σημείο αναφοράς» στη φροντίδα υγείας.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: με σεβασμό στα δικαιώματα και την αυτονομία του ατόμου οι αλλαγές στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

https://www.youtube.com/watch?v=03RqIQNW6LI
Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή περιφρουρούν θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά της μητρότητας, της δημιουργίας οικογένειας και της αυτοδιάθεσης, υπογράμμισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: πολλά τα οφέλη για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους από το νέο νόμο - πλαίσιο για τα ΑΕΙ

https://www.youtube.com/watch?v=yNs1RXSbfH4
Η κοινωνία έχει αγκαλιάσει το νόμο – πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και δεν συμμερίζεται την ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη Βουλή για το νομοσχέδιο σχετικά με την ενίσχυση των ΑΕΙ.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Αλβανίας στα Τίρανα

Η συμβολή των κοινοβουλίων της Ελλάδας και της Αλβανίας στην προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών κυριάρχησε στις συναντήσεις αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας – Αλβανίας η οποία επισκέφθηκε τα Τίρανα από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: καταργείται ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής από 1η Αυγούστου, περισσότερος χώρος για ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο

https://www.youtube.com/watch?v=tfb1E1MHwvE
Στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης έναντι των εισαγόμενων ανατιμήσεων στην ενέργεια και στην ταχύτερη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για φθηνότερη, «πράσινη» ενέργεια επικέντρωσε την παρέμβασή του στη Βουλή ο Βασίλης Γιόγιακας, κατά τη συζήτηση του  νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αδειοδότηση των ΑΠΕ και άλλες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε ημερίδα για την ερήμωση των ορεινών περιοχών

Ο Βασίλης Γιόγιακας εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Ραδοβιζινών Άρτας την Κυριακή 26 Ιουνίου στην Αθήνα με θέμα την αντιμετώπιση των προβλημάτων των ορεινών Ραδοβιζίων Άρτας. Ακολουθεί η ομιλία του βουλευτή Θεσπρωτίας:

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: οφέλη για τη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη Δικαιοσύνη από την κωδικοποίηση της νομοθεσίας

https://www.youtube.com/watch?v=yj3GEzss9v4
Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση, την απονομή δικαιοσύνης, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα θα έχει η κωδικοποίηση της νομοθεσίας, τόνισε ο Βασίλης Γιόγιακας κατά την ομιλία του στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας με το οποίο κυρώνεται ο Κώδικας για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών.

περισσότερα

Ο Βασίλης Γιόγιακας σε κλιμάκιο της Ν.Δ. στην Καστοριά

Σε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας που επισκέφθηκε τον νομό Καστοριάς την Παρασκευή 17 Ιουνίου συμμετείχε ο Βασίλης Γιόγιακας. Επικεφαλής του κλιμακίου ήταν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος ενώ συμμετείχαν επίσης η Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή, οι βουλευτές Κωνσταντίνος Μαραβέγιας, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, ο βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας & Πρόεδρος του Enterprise Greece Γιάννης Σμυρλής.

περισσότερα

Βασίλης Γιόγιακας: Εσπερινό ΕΠΑΛ στην Ηγουμενίτσα από τη νέα σχολική χρονιά

Τη λειτουργία Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου στην Ηγουμενίτσα γνωστοποίησε η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέττα Μακρή σε επικοινωνία που είχε με τον Βασίλη Γιόγιακα.

περισσότερα
Σεπτέμβριος 2022
Δε Τρ Τε Πε Πα Σα Κυ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2